baner

Dejiny rádu

Pokým pracujeme na "Dejinách rádu", ponúkame vám stručné informácie o súčasnosti.

V tomto dokumente sa môžete dočítať o dejinách františkánov na Slovensku.

Súčasná Národná rada Františkánskeho svetského rádu na Slovensku

Národné bratstvo OFS  Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku


Posledná Národná volebná kapitula – august 2013, Melčice

Zloženie rady:
Národný minister:               Jozef Gazdík
Viceminister:                      Jozef Juriga
Tajomník:                          Monika Olečková
Pokladník:                          Mária Hudáková
Formátor:                          Elena Ficeková
Medzinárodný radca:           Lucia Spodniaková
Zástupca radcu:                  Zuzana Juhaniaková
Člen zodpovedný za mládež:Martin Dulaj      

Národní duchovní asistenti:
                                         P. Jozef Konc OFM Cap
                                         P. Jakub Martaus OFM
                                         P. Pater Gallik OFM Conv

Adresár členov Národnej rady a duchovných asistentov nájdete v kontaktoch.

Stručné demografické štatistické údaje za rok 2013

Počet kánonicky  zriadených bratstiev:    6     regionálnych
                                                          63     miestnych

Počet členov s profesiou:                      1146
Počet členov vo formácií:                      35

Muži:                                                  15 %
Ženy:                                                  85 %