baner

Generálne konštitúcie

Drahí bratia a sestry,

ponúkame vám jeden zo základných dokumentov nášho Františkánskeho svetského rádu v elektronickej podobe. Môteže si ich prečítať: GeneralneKonstitucie