Generálne konštitúcie

Drahí bratia a sestry,

ponúkame vám jeden zo základných dokumentov Františkánskeho svetského rádu v elektronickej podobe. Tu si ich môžete prečítať v PDF formáte: GeneralneKonstitucie