baner

Generálna kapitula OFS - Rím 2021

Správa o živote a činnosti CIOFS za obdobie rokov 2017-2021 (dokument vo formáte .doc)

Br. Michael A. Perry, OFM Chicago: Dar a zodpovednosť ministra ako služobníka (dokument vo formáte .doc)

Obežník č. 01/21-27 (dokument vo formáte .doc)

Záverečný dokument GK OFS 2021 (dokument vo formáte .doc)

Príhovor pápeža Františka účastníkom GK OFS (dokument vo formáte .doc)

Lucia Spodniaková: Generálna kapitula a kapitula duše (dokument vo formáte .doc)

 

Cudzojazyčné texty dokumentov a fotografie z GK nájdete na oficiálnej stránke CIOFS:

https://ciofs.info/news/gen-chapter/2020-general-chapter/