baner

Nové Predsedníctvo medzinárodnej rady OFS

logoTibor Kauser je novým Generálnym ministrom OFS, zvoleným na Generálnej kapitule OFS, ktorá sa konala v Assisi (Taliansko), a ktorá volí aj ostatných členov Predsedníctva Medzinárodnej rady OFS ma ďalších šesť rokov (2014-2020).

Tibor, ktorý bol zvolený v prvom hlasovaní, v rade Predsedníctva už slúžil, bol zodpovedný za anglicky hovoriace krajiny počas posledných šesť rokov. Stal sa štvrtým Generálnym ministrom OFS po Manuele Mattioli z Venezuely, Emanuele De Nunzio z Talianska a Encarnite del Pozo zo Španielska.

Spoločne s Tiborom, kapitula zvolila Chelito de Núñez z Venezuely za generálneho viceministra. Chelito taktiež bola členom odchádzajúceho predsedníctva, v ktorom  bola radcom pre španielsky hovoriace krajiny 12 rokov.

Z ostatných radcov už iba jedna mala službu v odchádzajúcom  predsedníctve CIOFS,  Ana Fruk, ktorá zastupovala Františkánsku mládež a teraz je zvolená pre „Európa-1“ – oblasť  anglicky a nemecky hovoriacich krajín.

Attilio Galimberti („Europa-2“ anglicko-talianska oblasť), Ana María Raffo (španielska oblasť latinskej Ameriky), Silvia Diana (portugalsko-španielska oblasť južnej latinskej Ameriky), Jenny Harrington (anglická časť severnej Ameriky-africkej oblasti), Augustine Young (anglická Ázia-Oceánia) a Michel Janian (francúzska oblasť), sú ostatní radcovia predsedníctva, ktorí sú zodpovední za špecifické oblasti.

Nakoniec, Andrea Odak (Bosna-Hercegovina), bola zvolená za radcu predsedníctva, ktorá zastupuje františkánsku mládež. Taktiež bude medzinárodnou koordinátorkou pre františkánsku mládež.

Nová generálna rada OFS bola vymenovaná do svojej služby počas ďakovnej eucharistickej slávnosti v hornej bazilike sv. Františka, kde hlavným celebrantom bol generálny minister TOR br. Nicholas Polichnowski. S touto slávnosťou ukončil svoju službu predsedania na voľbách Generálnej kapituly Medzinárodného bratstva OFS.

nove CIOFS

Tu sú linky, na ktorých si môžete pozrieť záznam z ďakovnej sv. omše a niekoľko fotografíí.

https://www.youtube.com/watch?v=spXDN5KPyTY

https://plus.google.com/photos