baner

Ciele Generálnej kapituly 2014

Generálna kapitula ukončila svoje posledné plenárne zasadnutie túto noc, schválením cieľov pre nadchádzajúce roky.
Komunikácia, formácia, prítomnosť vo svete, povolanie, františkánska mládež, vznikajúce bratstvá a rodina sú hlavné ciele alebo ústredné body pre medzinárodnú radu OFS v nasledujúcich rokoch.

Každý z týchto bodov obsahuje niekoľko špecifických návrhov, medzi ostatnými úlohami sú:
-    vytvoriť  trvalé združenie alebo tím prekladateľov,
-    väčšie využívanie sociálnych sietí,
-    zvyšovať zmysel spolupatričnosti k celosvetovému bratstvu,
-    pokračovať v mimoriadnej pozornosti vo vzťahu k formácii
-    ďalší rozvoj existujúcich pomáhajúcich projektov
-    spolupracovať na medzinárodných programoch pre podporu povolaní
-    maximálne zvýšiť podporu Františkánskej mládeži a jej vzťah s OFS

Toto všetko je zastrešené pod hlavným cieľom medzinárodného bratstva OFS na všetkých úrovniach, a to identifikovať a využívať lepšie metódy a programy vedenia a animácie  nášho Rádu.

Úloha identifikovať konkrétne spôsoby, ako dosiahnuť tieto ciele a vydať konečný dokument bola zverená osobitnej komisii a novému Predsedníctvu, ktoré bude publikovať dokument niekedy po oficiálnom závere Generálnej kapituly.

7. november 2014


zdroj: www.ciofs.org