baner

Preklad materiálov z Generálnej kapituly, Assisi 2014

1. Správa Konferencie generálnych duchovných asistentov (dokument)

2. Správa o formačných témach projektu Trvalej formácie (dokument)

3. Privítanie účastníkov Generálnej kapituly Generálnou ministerkou (dokument)

4. Zasvätenie Františkánskeho svetského rádu Panne Márii (dokument)

5. Správa Generálnej ministerky OFS Encarnación del Pozo (dokument)

6. Výzvy do budúcna od Generálnej ministerky OFS Encarnación del Pozo (dokument)

7. Návrh pre službu postulátu OFS (dokument)

8. ZÁVERY GK 2014 (dokument)

9. Hlavná téma GK 2014 - Ako má byť rád ako je OFS vedený na všetkých úrovniach (dokument)