baner

Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie slávime 15. septembra a v liturgickom kalendári je tento deň uvedený ako slávnosť (neprikázaný sviatok).

Samozrejme, „sedem“ je symbolické číslo. Panna Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí. Celý jej život je popretkávaný nečakanými, bolestnými udalosťami. Číslo sedem v biblickom slova zmysle znamená plnosť. No predsa tradícia hovorí o konkrétnych siedmich bolestiach, ktoré Panna Mária vo svojom živote prežila. Sú to:
1.    Proroctvo Simeona v chráme („tvoju dušu prenikne meč“)
2.    Útek do Egypta pred kráľom Herodesom, ktorý chcel zabiť malého Ježiša
3.    Strata dvanásťročného Ježiša v chráme
4.    Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste
5.    Ukrižovanie a smrť Ježiša
6.    Snímanie z kríža
7.    Ježišov pohreb

Prvé stopy sviatku Sedembolestnej Panny Márie badať v 15. storočí. Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1412, kedy sa o ňom hovorilo na cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom. Pre celú Cirkev bol ustanovený pápežom Benediktom XIII. v roku 1727. Ten istý pápež povolil, aby sa Sedembolestná Panna Mária uctievala ako Patrónka Slovenska. Najväčšou národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie je u nás Bazilika minor v Šaštíne. Dejiny tohto chrámu siahajú do roku 1564. Za Baziliku minor bola vyhlásená pápežom Pavlom VI. v roku 1964. Ten istý pápež v roku 1966 riadne ustanovil a vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú Patrónku Slovenska. Každoročne na tento sviatok a na Turíce tisíce pútnikov putujú do šaštínskej baziliky, kedy bývajú hlavné púte, aby si uctili našu Patrónku a vyprosili pomoc v bolestiach a utrpení každodenného života.

Viac o siedmich bolestiach Panny Márie sa môžete dočítať v tomto dokumente:7bolesti