baner

Noví svätí pre františkánsku rodinu

Medzi nimi boli aj františkánsky kňaz Ľudovít z Casorie a Amato Ronconi z Tretieho rádu sv. Františka.

Amato   Amato Ronconi

   Narodil sa v roku 1226 v Saludecio. Už v mladom veku sa stal sirotou a svoje ranné roky strávil v bratovej   rodine.  Amato už od svojej mladosti bol rozhodnutý žiť evanjeliovým životom a v pravom františkánskom duchu.

  Často navštevoval malé spoločenstvá, ktoré založil sv. František na vrchu Formosino, medzi Castello di Montegridolfo a Mondaino. František z Assisi sa stal jeho inšpirátorom pre kajúci život  a život plný lásky.

Aby bližšie nasledoval Františka,  rozhodol sa zapísať do františkánskeho tretieho rádu. Žil so svojou sestrou Klárou v dome Monte Orciaro, ktorý im poskytol starší brat Girolamo  ako časť otcovho dedičstva. Amatov dom sa nachádzal pozdĺž cesty, ktorá viedla z Riminy, cez Urbino a potom do Ríma. A tak sa jeho dom stal útulkom pre pocestných, pre mnoho pútnikov, ktorí hľadali pohostinnosť. Amato ich prijal a poskytol občerstvenie. Pracoval na poliach, ktoré mu poskytli dostatočné prostriedky na to, aby podporoval útulok a pomáhal chudobným.

Aj dnes táto inštitúcia, teraz Dom pre starších  pokračuje v duchu praktickej dobročinnosti brata Amata ku chudobným a pútnikom. Sám Amato taktiež podnikal dlhé púte.

10. januára 1292 sa brat Amato zbavil všetkého svojho majetku a dal všetok svoj tovar mníchom sv. Benedikta, aby tak mohol pokračovať vo svojej práci. Zomrel vo svojej cele 8. mája 1292. Za blahoslaveného bol vyhlásený 17. marca 1776 pápežom Piom VI.

Zdroj: www.ciofs.org