baner

VOX FRANCISCANA


Stretnutie CIOFS v Ríme

Obklopení františkánskou charizmou (autor: Bob Stronach, OFS)

 

Tucet veselých mladých ľudí vstúpilo do jedálne, aby pozdravilo prítomných svetských františkánov. Bola to skupinka talianskej františkánskej mládeže (YouFra). Títo mladí ľudia spolu s talianskym bratstvom OFS pripravili pre členov medzinárodnej rady OFS chutné domáce jedlá. Jedáleň bola na hornom poschodí domu, ktorý patrí národnému bratstvu a ktorý sa nachádza len niekoľko blokov od Vatikánu. Strecha domu poskytuje nádherný výhľad na Baziliku sv. Petra.

 

 Obr.: Františkánska mládež s generálnym ministrom Tiborom Kauserom, OFS (vpravo)

 

O tri dni neskôr sa členovia predsedníctva ocitli priamo pod bazilikou v Klementínskej kaplnke, kde sa nachádzajú aj ostatky sv. Petra. Sprievodca ich previedol labyrintom chodieb, kde archeológovia objavili rozsiahle pohrebisko - nekropolu kresťanských, ale aj pohanských hrobov. Kedysi bolo toto miesto nad zemou. Kresťanský cisár Konštantín sa rozhodol vybudovať kostol na hrobe sv. Petra. Súčasná Bazilika sv. Petra  tvorí ďalšiu úroveň nad pôvodným kostolom.

Skupinka opustila podzemie úzkym, kľukatým schodiskom, ktoré ich priviedlo priamo do hlavného priestoru baziliky. Odtiaľ smerovali ich kroky do susediaceho apoštolského paláca na ďalšiu súkromnú prehliadku.

Návštevu Vatikánu zakončili na úrade Spoločnosti sv. Petra a Pavla. Táto organizácia pozostáva z 850 dobrovoľníkov a na jej čele stojí svetský františkán Calvino Gasparini. Spoločenstvo bolo kedysi známe poskytovaním osobnej ochrany pre pápeža. Dnes už jej členov zamestnávajú iné úlohy. Pomáhajú pri liturgiách, zabezpečujú slávnostné sprievody a pomáhajú turistom. Dobrovoľníci sa taktiež venujú charitatívnej práci, varia a podávajú jedlá pre chudobných a bezdomovcov v Dome Márii, ktorý spravujú Misionárky lásky Matky Terezy.

Návšteva Vatikánu, ktorú zorganizovali Calvino a jeho manželka Isabella di Paolo bola pre Predsedníctvo CIOFS len krátkou prestávkou. Pracovná časť stretnutia sa konala vo františkánskom seminári a konferenčnom centre nazvanom Seraphicum. Počas stretnutia sa predsedníctvo zaoberalo týmito témami:

  • Vizitácie, volebné kapituly a ďalšie udalosti v národných bratstvách.
  • Nadchádzajúca Generálna kapitula, ktorá sa bude konať v Ríme 4. - 11. novembra 2017.
  • Projekt Afrika – plánovanie kongresov pre anglickú, francúzsku a portugalskú jazykovú oblasť afrického kontinentu. V minulom roku sa uskutočnilo formačné stretnutie v Zambii.
  •  Formácia, naliehavá potreba formačného materiálu v mnohých krajinách; plánovanie formačných stretnutí v Afrike a Egypte; rozvoj príručky pre počiatočnú formáciu kandidátov; skúmanie možností skoordinovať online formačné kurzy.
  • Františkánska mládež – príprava budúcich kongresov po celom svete.
  • Komunikácia – hľadanie stratégií na zlepšenie obsahu a metód v komunikácií (s nástrojmi ako web, sociálne média, elektronický spravodaj

Obr.: Predsedníctvo CIOFS v práci

 

Zambia hostila prvý africký formačný seminár

Projekt Afrika vyústil v roku 2016 do prvého formačného seminára. Konal sa 22. – 25. júna 2016 na univerzite sv. Bonaventúru v Lusake, hlavnom meste Zambie. Workshop bol vedený v anglickom jazyku. „Ohlasy z anglicky hovoriacich krajín boli úžasné“ povedala radkyňa Predsedníctva CIOFS Jennifer Harrington.

Semináru sa účastnilo 76 účastníkov. Bolo tu prítomných 60 svetských františkánov, traja zástupcovia františkánskej mládeži a 13 duchovných asistentov. Účastníci boli z rôznych afrických krajín ako Zambia, Zimbabwe, Malavi, Juhoafrická republika, Namíbia, Keňa, Uganda, Nigéria, Tanzánia. Päť anglicky hovoriacich bratov a sestier prišlo z Angoly a Mozambiku. Jennifer Harrington poznamela, že 34 bratov a sestier absolvovalo dlhú cestu, ktorá niektorým trvala takmer tri dni.

Seminár viedli generálny duchovný asistent P. Francis Bongajum Dor OFM Cap a Jennifer Harrington OFS. Stretnutie moderoval Daniel Chidemo OFS, národný formátor zo Zimbabwe. Medzi všetkými prítomnými vládol živý bratský duch. Bratia a sestry z rôznych krajín a kultúr prežívali spoločnú prítomnosť na seminári s radosťou. Účastníci sa vracali domov s formačnými materiálmi, ktoré budú zdieľať svojim národným a miestnym bratstvám. 

Obr.: Účastníci z 11 krajín na africkom formačnom seminári 

 

Historicky prvé bratstvo v Mjanmarsku

To je zrodenie Františkánskeho svetského rádu v Mjanmarsku. „Je to skutočne historická udalosť“, tak to opísal radca Predsedníctva CIOFS Augustine Young Hak Yoon OFS, ktorý bol prítomný pri kanonickom zriadení prvého miestneho bratstva v tejto juhoázijskej, prevažne budhistickej krajine. Historicky prvé bratstvo v Mjanmarsku sa zrodilo v meste Yangon a má 8 členov s profesiou.

Obr.: 8 členov s profesiou v novom bratstve Yangon v Mjanmarsku.  

 

Pôvodný text je redakčne upravený a krátený.

Spravodaj v plnej a originálnej anglickej verzii nájdete tu: VOX FRANCISCANA

Spravodaj v inej jazykovej verzii (talianskej, španielskej alebo francúzkej) nájdete na http://www.ciofs.org/