baner

SMERNICE k článkom GK

 

 

Obežník č. 23/14-20

Protokol. č. 2903/14-20

       Rím, 15. október 2016   

                                                                                          Sviatok svätej Terézie Avilskej

Drahí bratia a sestry!

Pokoj a všetko požehnanie vám!

Predsedníctvo CIOFS dostalo postrehy, ktoré naznačujú, že je potrebné vydanie smerníc, ktoré vysvetľujú určité články Generálnych konštitúcií, aby sme mali správnu, presnú a bratskú skúsenosť v ich aplikovaní. Predsedníctvo CIOFS na základe týchto žiadostí požiadalo Právnickú komisiu aby rozpracovala

smernice na nasledujúce články Generálnych konštitúcií:

článok 58, článok 76.2/94.5; článok 77.2; článok 81.3;

Všetky tieto články sú veľmi dôležité a existujúce národné štatúty, skúsenosti alebo zvyky nie vždy poskytujú dostatočné inštrukcie. Predsedníctvo má preto záujem vydať tieto smernice ako bratskú pomoc tým, ktorí čelia problémom v súvislosti s aplikáciou vyššie spomenutých článkov.

Tieto smernice sú výsledkom dlhodobej, starostlivej, rozumnej a tvrdej práce komisie v spolupráci a konzultáciách s mnohými ľuďmi, vrátane expertov na Kánonické právo a s niektorými národnými radami.

Posielam vám tieto dokumenty a ďakujem tým, ktorí na nich pracovali. Verím, že tieto podporné dokumenty pomôžu prehĺbiť bratského ducha v bratstvách na rôznych úrovniach a pomôžu zlepšiť trvalé uvádzanie GK do praxe a tak riešiť niektoré existujúce problémy.

Nech svätá Terézia z Avily, učiteľka Cirkvi, oroduje za nás, aby sme mali Božiu múdrosť v službe našim bratstvám.

Váš brat a minister

Tibor Kauser

Generálny minister 

 

Smernice sa vám zobrazia po kliknutí na odkaz:

 

Smernica k článku 58

Smernica k článkom 76.2 / 94.5

Smernica k článkku 77.2

Smernica k článku 81.3