baner

Mesačné modlitbové úmysly 2017

Modlitbový program pre Františkánsky svetský rád (OFS) a Františkánsku mládež (GiFra) – mesačné úmysly

APRÍL

Všeobecný úmysel: Za mladých, aby dokázali štedro odpovedať na svoje povolanie a brali vážne aj možnosť zasvätiť sa Pánovi v kňazstve alebo v zasvätenom živote.

OFS úmysel: Za národné bratstvo vo Venezuele, Filipínach a za piaty kongres Ázia-Oceánia

Otče náš ...

MÁJ

Evanjelizačný úmysel: Za kresťanov v Afrike, aby vydávali prorocké svedectvo o zmierení, spravodlivosti a pokoji, podľa vzoru Milosrdného Ježiša.

OFS úmysel: Za národné bratstvá v Rumunsku a Bosne a Hercegovine

Otče náš ...

 JÚN

Všeobecný úmysel: Za predstaviteľov národov, aby sa rozhodne postavili za ukončenie obchodovania so zbraňami, ktoré má za následok smrť mnohých nevinných obetí.

OFS úmysel: Za národné bratstvá v Taliansku, Malajzii – Singapur a Holandsko a za projekt Africký formačný workshop v Abidjan-Ivory pobreží

Otče náš ...

JÚL

Evanjelizačný úmysel: Za sestry a našich bratov, ktorí sa vzdialili od viery, aby aj prostredníctvom našej modlitby a evanjeliového svedectva mohli znovu objaviť blízkosť milosrdného Pána a krásu kresťanského života.

OFS úmysel: Za národné bratstvá v Kapverdy, Hongkong, Čína, Indonézia, Bolívia a Pakistan

Otče náš ...

AUGUST

Všeobecný úmysel: Za umelcov dnešných čias, aby využitím svojho talentu mnohým pomohli objaviť krásu stvorenia.

OFS úmysel: Za africký projekt – formačný workshop v Kamerune, národné bratstvá v Egypte, Angle, Demokratickej republike Kongo, Guatemala, Dánsko, Čile a Írsko.

Otče náš ...

SEPTEMBER

Evanjelizačný úmysel: Za naše farnosti, aby sa - oživované misijným duchom - stali miestami odovzdávania viery a svedectva a o dobročinnej láske

OFS úmysel: Za národné bratstvá Peru, Litva a Španielsko

Otče náš ...

OKTÓBER

Všeobecný úmysel: Za oblasť práce, aby každému bolo zaručené rešpektovanie jeho práv a ich ochrana, a aby nezamestnaní dostali možnosť prispievať k budovaniu spoločného dobra.

OFS úmysel: Za národné bratstvá Bielorusko a Thajsko

Otče náš ...

NOVEMBER

Evanjelizačný úmysel: Za kresťanov v Ázii, aby - vydávajúc svedectvo o evanjeliu svojimi slovami a skutkami - napomáhali dialóg, pokoj a vzájomné pochopenie, najmä s veriacimi iných náboženstiev.

OFS úmysel: Za Predsedníctvo CIOFS, Generálnu kapitulu, našich zosnulých bratov a sestry, a národné bratstvo Malawi.

Otče náš ...

DECEMBER

Všeobecný úmysel: Za ľudí vo vyššom veku, aby - podporovaní rodinami a kresťanskými spoločenstvami - svojou múdrosťou a skúsenosťou spolupracovali na odovzdávaní viery a na výchove nových generácií.

Otče náš ...

Použité zdroje informácií:

Oficiálna stránka CIOFS: http://www.ciofs.org/portal/index.php/en/main-page/ciofs-news/1840-monthly-ofs-youfra-prayer-intentions

Stránka Vatikánskeho rozhlasu: http://sk.radiovaticana.va/news/2017/01/03/%C3%BAmysly_apo%C5%A1tol%C3%A1tu_modlitby_na_rok_2017_svetov%C3%A1_sie%C5%A5_modlitby/1283399