baner

Mesačný modlitbový program 2018

Na zdôraznenie spojenia s pápežom, ponúkame mesačné úmysly Svätého Otca a úmysly OFS založené na živote a hlavných udalostiach Rádu. Nech sa miestne bratstvá modlia na obidva úmysly. 

Január 2018

Evanjelizačný úmysel: Za kresťanov a ostatné menšinové náboženstvá v ázijských krajinách, aby mohli prežívať svoju vieru v plnej slobode.
OFS úmysel: Za národné bratstvá: Togo, Mozambik a Kórea 
Otče náš ...


Február 2018

Všeobecný úmysel: Za tých, ktorí majú politickú, ekonomickú alebo duchovnú moc, aby sa nedali ovládať korupciou.
OFS úmysel: Za národné bratstvá: Demokratická republika Kongo (Pastoračná návšteva) a Cyprus (Bratská a pastoračná návšteva)
Otče náš ...


Marec 2018

Evanjelizačný úmysel: Aby celá Cirkev rozpoznala naliehavosť formácie k duchovnému rozlišovaniu pre jednotlivcov i pre spoločenstvá.
OFS úmysel: Za národné bratstvá: Brazília (Bratská a pastoračná návšteva), Švajčiarsko, Rusko a Japonsko.
Otče náš ...


Apríl 2018

Všeobecný úmysel: Aby tí, ktorí riadia ekonomickú oblasť spoločnosti, mali odvahu odmietať ekonómiu vylúčenia a nerovnosti a dokázali ponúknuť nové riešenia.
OFS úmysel: Za národné bratstvá: Maurícius, Kuba, Lotyšsko, Taiwan a za Predsedníctvo CIOFS
Otče náš ...


Máj 2018

Evanjelizačný úmysel: Aby veriaci laici uskutočňovali svoje osobitné poslanie tak, že budú tvorivo odpovedať na výzvy súčasného sveta
OFS úmysel: Za národné bratstvá: Kanada, Kostarika a Nový Zéland (Bratská a pastoračná návšteva)
Otče náš ...


Jún 2018

Všeobecný úmysel: Aby sociálne siete vyzdvihovali solidaritu a rešpektovali druhých v ich odlišnostiach.
OFS úmysel:Za národné bratstvá: Haiti, Česká republika, Nemecko, Dánsko, Salvador, Rakúsko, Malawi a Portoriko
Otče náš ...


Júl 2018

Evanjelizačný úmysel: Aby kňazi, ktorí s námahou a v samote pastoračne pôsobia, pociťovali neustálu pomoc a podporu Pána a spoločenstva.
OFS úmysel:Za národné bratstvá: Rwanda a Pan-africký kongres
Otče náš ...


August 2018

Všeobecný úmysel: Aby závažné ekonomické a politické rozhodnutia slúžili na ochranu rodiny ako pokladu ľudského spoločenstva
OFS úmysel: Za národné bratstvá: Paraguaj (Bratská a pastoračná návšteva), Írsko, Brazília a Európsky kongres
Otče náš ...


September 2018

Evanjelizačný úmysel: Aby mladí Afričania mali prístup ku vzdelávaniu a práci vo vlastnej krajine.
OFS úmysel: Za národné bratstvá: Veľká Británia, Oceánia, Austrália (Bratská a pastoračná návšteva), Angola a Švédsko
Otče náš ...


Október 2018

Všeobecný úmysel: Aby zasvätení ľudia opätovne roznietili svoju misionársku horlivosť a boli prítomní medzi chudobnými, bezbrannými a ľuďmi na okraji spoločnosti
OFS úmysel: Za národné bratstvá: Chorvátsko (Bratská a pastoračná návšteva), Srí lanka a India
Otče náš ...


November 2018

Evanjelizačný úmysel: Aby reč srdca a dialóg vždy víťazili nad rečou zbraní.
OFS úmysel: Za národné bratstvá: USA, Portugalsko, Vietnam (Bratská a pastoračná návšteva), Nikaragua (Bratská a pastoračná návšteva) a Predsedníctvo CIOFS
Otče náš ...


December 2018

Všeobecný úmysel: Aby ľudia, ktorí slúžia odovzdávaniu viery, našli zrozumiteľný jazyk pre dialóg s rozličnými kultúrami.
OFS úmysel: Za všetky národné bratstvá v ťažkostiach.
Otče náš ...

 

Použité zdroje informácií:

Oficiálna stránka CIOFS: Monthly intentions of prayer OFS-YouFra

Stránka Vatikánskeho rozhlasu: Úmysly Apoštolátu modlitby Svätého Otca na rok 2018 spolu s úmyslami Konferencie biskupov Slovenska