Príhovor národného ministra

 

Drahí bratia a sestry, svetskí františkáni,    

     prihováram sa Vám na prahu adventného obdobia, času očakávania príchodu Spasiteľa, nášho Pána Ježiša Krista, milostiplného času, kedy sa On Pán a Boh stáva členom ľudského rodu a od počiatku berie na seba údel človeka, s jeho radosťami,starosťami i nepokojom.

     A práve nepokoj, ako udalosti nedávnych dní svedčia, sa ukázal v novej sile, aby zasial nevraživosť, strach a nenávisť medzi národmi, náboženskými skupinami, zneistil a poštval  proti sebe mnohých. Ohnisko nepokoja a nenávisti vždy začína v srdci človeka, ak si on nedá pozor z malého semienka čoskoro vyrastie strom, ktorého jedovaté ovocie bude jesť nielen on a jeho rodina, ale aj skupiny, niekedy celý národ, a ako sa to ukazuje dnes, nakoniec preskočí hranice krajiny, spôsobí nenahraditeľné škody na ľudských životoch a natrvalo poznačí osudy tisícov ľudí.

     V nádhernej modlitbe nášho otca Františka, my františkáni denne prosíme: Pane, urob ma nástrojom pokoja...  Slová tejto modlitby, nás drahí bratia a sestry, v dňoch nadchádzajúceho adventu nástojčivejšie volajú, ...aby sme vnášali lásku, kde panuje nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť... Niet väčšieho posvätenia adventného času, lebo tieto slová sú alfou a omegou našej spirituality a spoľahlivou cestou, po ktorej nás vedie otec František ku Kristovi.

     Preto položme už teraz k nohám nášho Spasiteľa všetok nepokoj, ktorý ešte v nás drieme, všetku nelásku, naplňme sa odpustením a vykročme s dobrotou v srdci a pevnou vierou v Toho, ktorý nás bezbranný, ale plný nehy a lásky čaká v Betleheme. Žime denne svoj život a povinnosti s vedomím, že v každej chvíli nášho života si volíme, či budeme nástrojom v rukách Božích, alebo v rukách niečoho, či niekoho iného... Putujme adventným časom naplneným vierou nie vo vlastné sily, ale s vierou v Boha, ktorý spoľahlivo pomôže naplniť každý dobrý úmysel, ktorý vedie k nášmu posväcovaniu sa.

Milí bratia a sestry, buďme ľuďmi dobrej vôle, s tvárou upretou na Božie dieťa v jasliach, navzdory tomu čo sa deje okolo nás, navzdory nepokoju vo svete, zostaňme verní lebo iba On nám dáva pokoj, aký svet nemôže dať. Zo srdca Vás pozývam nielen v nasledujúcich dňoch uplatňovať zákon lásky a dobra, aby sme radosť narodeného Ježiša, priniesli do našich rodín, ale  aj všetkým, lebo ako hovorí  Pánov anjel pastierom, ... Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom...

Prajem Vám požehnané a Milostiplné Vianoce, Pánovým
dobrom a pokojom naplnený celý rok 2016.

Národný minister OFS Jozef Gazdík

Text príhovoru si môžete stiahnúť v PDF tu: PRIHOVOR