baner

Veľkonočné prianie P. Norberta Pšenčíka OFM Cap.

 

Dovoľte mi zapriať Vám požehnanú Veľkú noc.

Veľkú noc, do ktorej príbehu sme vstúpili kvetnou nedeľou.
Situácia vo svete nás vyviedla na púšť. Miesto bez istôt, plné obáv o budúcnosť a nárekom nad tým, ako
nám bolo lepšie predtým (Porov. Ex 16/2,3). Ale aj púšť, ktorá je cestou na slobodu. Počas posledných
týždňov sa „bazén pomaly vypúšťa“ a na jeho dne sa objavuje realita môjho vzťahu k Bohu a mojim
bratom a sestrám. Pán si nás volá znovu bližšie. Miluje si nás priťahovať (Porov. Oz 11/4). Používa na to
všetku kreativitu svojej lásky. Dokonca niekedy aj za cenu bolesti.
Veľkú noc, v ktorej nás Pán čaká vo večeradle.
Nachádzame sa v čase, kedy sú ľudia odstavení od „pohodlia“ sviatostí a pozvaní objavovať nové
spôsoby komunikácie s Bohom. Vďaka nádhernej nadčasovosti našej charizmy sv. Františka z Assisi,
môžeme aj naďalej kráčať svetom pokojní, tichí, láskaví, skrátka napojení na Pána Ježiša a celé nebo.
Nech nás stále väčšia blízkosť k Ježišovej hrudi (Porov. Jn 13/23) robí otvorenejšími na Pánove pozvania,
často krát ukryté v kráse všednosti života. Prijmi Pane našu vďačnosť za dar kňazstva, Eucharistie
a príklad umývania nôh (Porov. Jn 13/15).
Veľkú noc, ku ktorej patrí blízkosť pri Pánovi na krížovej ceste i Golgote.
Svet prežíva situáciu, ktorá ho pokoruje. Golgota je miesto, kde sa odohráva dráma sveta. Príbeh končí
tragicky. Iba viera v Jeho slovo, nás dokáže udržať v bdelosti, aby sme sa s Máriou Magdalénou vydali
ráno prvého dňa v týždni pozrieť hrob (Porov. Jn 20/1). Pane uč ma veriť aj za cenu, že budem vyzerať
ako čudný a naivný, skrátka akoby „nie z tohto sveta.“
Veľkú noc, s víťaznou a novou vôňou života.
Štebot ranných vtákov a odvalený kameň (Porov. Lk 24/2). Zadýchaný Ján (Porov. Jn 20/4) a dialóg Márie
Magdalény s domnelým záhradníkom (Porov. Jn 20/15). Tomášov prst v ranách po klincoch (Porov. Jn
20/25) a emauzskí učeníci so zastretými očami (Porov. Lk 24/16). Aleluja! Denne sa vystavujme žiare
vzkrieseného Krista, radostne kontemplujúc Ježišov život až po Tretí deň (Porov. Mt 20/18,19), kedy živý
opúšťa zapožičaný hrob (Mt 28/59,60) a plní prísľub.

Každého a každú z Vás zverujem pod mocnú ochranu tej, ktorá nechýba ani v jednom okamihu Ježišovho
života. Tej, ktorá túžila viac veriť, ako rozumieť (Lk 1/34-38).
Kráľovná serafínskeho rádu a sv. František z Assisi, orodujte za nás!

Chvála ti Pane za sv. Františka a krásu evanjeliovej bezstarostnosti, pokojnej vydanosti a čírej radosti
z lásky Boha k celému stvoreniu!
Požehnané sviatky Veľkej noci!

V Bratislave, 8.4.2020

Vďačný spolu s bratmi za každého z Vás
brat Norbert

Veľkonočné prianie v PDF formáte s obrazovou prílohou kliknite tu: Prianie terciárom