baner

Vianočný príhovor národného ministra OFS

Milé sestry, drahí bratia!

Tatko 2x3Adventné očakávanie zvykne byť označované ako radostné. Vrcholí Vianocami, ktoré sú vlastne akousi esenciou evanjelia – radostnej zvesti.

V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia (čas môjho detstva) bola a vlastne stále je vo svete hudby veľmi známa dvojica Simon&Garfunkel. So širokou popularitou ale aj odborným rešpektom a uznaním za skvelé piesne. - Nielen kvalitne podané, ale aj s posolstvom v ich obsahu. Popri mnohých svetových hitoch je pomerne málo známa ich verzia Tichej noci. Príznačne anjelsky čistý dvojhlas s jednoduchým doprovodom klavíra z pozadia stále viac narušuje hlas rozhlasového hlásateľa, čítajúceho večerné správy dňa. Autentické, ako ich daný dátum (predvianočné obdobie 1966) priniesol. Všetko, čo vtedy hýbalo Amerikou – každodenné zápasy za zlepšenie života, úmrtia známych ľudí aj s neskrývaným pripomenutím ich minulosti a napokon rušenie piesne vrcholí detailami z vojny vo Vietname. Nahrávka končí prianím pokojnej noci . Brilantné - z toho kontrastu až zamrazilo. A naozaj dobrá zvesť, napriek tým všelijakým správam.

Dnes tomu zvlášť dobre rozumieme. V dobe komplexného prepojenia, keď sa nám zdá, že zlých správ je priveľa, je objavovanie a odovzdávanie dobra veľmi dôležité. Priam až bytostne. Platí to o tých, ktorých máme okolo seba, aj o tých, ktorých stretávame a obzvlášť o tých, s ktorými tvoríme spoločenstvo bratov a sestier.

Sv. Františkovi v tom nechýbala odvaha a odhodlanie. Nerobil si príliš starosti s tým, k čomu to, či ono vnuknutie má vlastne viesť. Prvý krok, ktorý urobil, bol možno malý, až detinsky prostý, ale správnym smerom. Na ceste k Bohu, ktorý sa stal dieťaťom. A s bratmi sa rovnako nebál sprítomniť tento najdôležitejší betlehemský moment v prostote stvárnenia, ale najmä v hĺbke prijatia. Ľudskosti – dokonca v prípade Boha. Preto my nesmieme pri hľadaní Boha zabúdať na človeka – v spoločenstve je Boh obzvlášť prítomný. Aj preto je príchod Dieťaťa a jeho stvárnenie hoci v zľudovenej tradícii stále oslovujúce a zrozumiteľné pre všetkých. Odhliadnuc od veku, zemepisnej polohy či postavenia.


Damián Berec, minister NB OFS