baner

FRANTIŠKÁNSKA rodina 3/2023

Tretie tohtoročné číslo časopisu FRANTRIŠKÁNSKA rodina bolo dnes odoslané všetkým odberateľom. Vydavateľ časopisu zároveň rozhodol o obnovení bezplatného publikovania Františkánskej rodiny v PDF formáte s trojmesačným odstupom od vydania tlačenej verzie. Všetkým čitateľom ponúkame celý obsah prvých dvoch tohtoročných čísel: Časopis FR (assisi.sk)

Aktuálne tlačené číslo Františkánskej rodiny, ktoré bolo dnes rozoslané platiacim čitateľom, bude bezplatne publikované v decembri 2023.

SLOVO NA ÚVOD / FRANTIŠKÁNSKA rodina 3/2023

Drahí priatelia,

téma utrpenia je takpovediac silná káva. Nesie v sebe tajomstvo, ktoré nevieme dostatočne pochopiť a ani vysvetliť. Žiadna škola, ani vedomosť nás na utrpenie nepripraví. Chceme sa mu zďaleka vyhnúť, ale vždy nás dobehne. Veď už len predstava utrpenia nás desí. Ak hrozí niekomu z našich priateľov alebo rodinných príslušníkov, vzpierame sa a z hĺbky svojej duše voláme: „To sa ti nesmie stať!"

Je celkom prirodzené, že utrpenie nikomu neprajeme, ani ho sami nevyhľadávame. Napriek tomu je život každého človeka pretkávaný mnohými bolestnými skúsenosťami. Choroba a bolesť patrili vždy k najťažším skúškam človeka. V súžení poznávame svoju vlastnú krehkosť a bezmocnosť, ktorá nám paradoxne umožňuje hlbšie precítiť intímnu Božiu blízkosť a pochopiť kríž Kristovho utrpenia.

Utrpenie prežívané so Spasiteľom je nielen znesiteľné, ale môže byť dokonca dôvodom na radosť. Nádherným obrazom premeny zúfalstva a nepredstaviteľnej ľudskej bolesti na dar milosti je príbeh Giacoma Gaglioneho, ktorý celý svoj dospelý život prežil „ukrižovaný“ na svojom železnom invalidnom kresle.

S krížom utrpenia a nespravodlivého súženia sa stretávame aj v rozhovore s kapucínom Tomášom Koncom. O svojich úspechoch, ale viac o bolestiach a prežitých krízach hovorí s bezprostrednou otvorenosťou a úprimnosťou. V odpovediach na položené otázky tak nachádzame nevšedné svedectvo prežívanej viery, pokornej služby i duchovnej zrelosti.

Pohľad do zrkadla Luboša Kolafu je originálnym, nenúteným a láskavým autoportrétom človeka, ktorý sa nepotrebuje štylizovať, ale odhaľuje o sebe a svojom živote jednoduché a pravdivé skutočnosti. Využime prítomný čas a inšpirujme sa jeho príkladom. Pozrime sa i my do pomyselného zrkadla a urobme si revíziu vlastného života. Možno budeme prekvapení, čo všetko v tom zrkadle uvidíme. Buďme k sebe úprimní a zahrňme do zorného poľa sebareflexie všetky naše vzťahy - k Bohu, k sebe, k blížnemu i k celému stvorenstvu.

Pavol Železník