baner

PÚŤ ZÁPADOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

Program10. regionálnej púte Západoslovenského  regiónu:

09:00 privítanie pútnikov v kostole sv. Jakuba v Trnave– reg. minister
09:15 františkánsky ruženec v kostole sv. Jakuba – MB Trnava
10:00 svätá omša v kostole sv. Jakuba – reg, duchovný asistent a miestni DA
11:00 info o histórii františkánov a milostivého obrazu P. Márie v Trnave
11:30 presun do katedrály sv. Jána Krstiteľa a prehliadka katedrály
12:30 fatimská sobota pri Trnavskej Panne Márii
13:30 presun do františkánskeho kláštora
13:45 agape vo františkánskom kláštore
14:30 adorácia, požehnanie a ukončenie púte v kostole sv. Jakuba

Púť sa uskutoční v  Trnave 10. júna 2017
Program púte zabezpečuje MB sv. Antona Paduánskeho Trnava