baner

Kto sme ?
 

Františkánsky svetský rád je bratské spoločenstvo, ktorého členovia, nabádaní Duchom Svätým, sa sľubom zaväzujú žiť podľa evanjelia spôsobom sv. Františka v ich laickom stave, zachovávajúc Regulu schválenú Cirkvou. Františkánsky svetský rád /OFS/ je otvorený pre veriacich každého stavu - slobodných, manželov i vdovcov.  

-------------------------------------------------------------------------

Výklad modlitby Pána od sv. Františka

Najsvätejší OTČE NÁŠ, náš Stvoriteľ, Vykupiteľ, Utešiteľ a Spasiteľ.

KTORÝ SI NA NEBESIACH, v anjeloch a svätých, osvecuješ ich, aby spoznali, že ty,

Pane, si svetlo, roznecuješ ich k láske, pretože ty, Pane, si láska, prebývaš v nich a napĺňaš ich

šťastím, pretože ty, Pane, si najvyššie a večné dobro z ktorého pochádza všetko dobro a bez

ktorého nie je žiadne dobro.

POSVÄŤ SA MENO TVOJE, nech ťa jasnejšie poznávame, aby sme mohli vidieť šírku

tvojich dobrodení, dĺžku tvojich prisľúbení, výšku tvojej velebnosti, hĺbku tvojich súdov.

PRÍĎ, KRÁĽOVSTVO TVOJE, aby si v nás vládol svojou milosťou a priviedol nás do

svojho kráľovstva, kde na teba budeme hľadieť bez závoja, dokonale ťa milovať, spojení

s tebou v šťastí a večne sa s tebou radovať.

BUĎ VÔĽA TVOJA AKO V NEBI TAK I NA ZEMI, aby sme ťa milovali celým srdcom,

keď na teba budeme stále myslieť, celou dušou, keď po tebe budeme stále túžiť, celou

mysľou, keď k tebe budeme riadiť všetky svoje úmysly a vo všetkom budeme hľadať tvoju

česť, a celou svojou silou, keď dáme všetku svoju energiu a schopnosti duše i tela do služby

tvojej láske a nikde inde, a aby sme milovali svojho blížneho ako seba samého, keď strhneme

všetkých, ako sme len schopní, k tvojej láske, a keď sa budeme tešiť z dobra druhých ako

z vlastného, keď budeme mať účasť na ich utrpení a neublížime nikomu.

CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ, totiž svojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša

Krista, DAJ NÁM DNES, aby sme si pripomínali, uctievali a chápali lásku, ktorú k nám

prechovával, a všetko to, čo pre nás hovoril, vykonal a vytrpel.

A ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY, pre svoje nevýslovné milosrdenstvo, pre nesmierne

utrpenie svojho Syna a na príhovor a pre zásluhy preblahoslavenej Panny Márie a všetkých

tvojich svätých.

AKO I MY ODPÚŠŤAME SVOJIM VINNIKOM, a pretože nedokážeme dokonale

odpustiť, nauč nás, Pane, odpúšťať úplne, aby sme pre tvoju lásku dokázali skutočne milovať

svojich nepriateľov a zbožne sa za nich modliť, aby sme sa nikomu neodplácali zlým za zlé

a snažili sa pre teba byť na osoh všetkým.

A NEUVEĎ NÁS DO POKUŠENIA, ani skrytého, ani viditeľného, ani náhleho, ani

sústavného.

ALE ZBAV NÁS ZLÉHO, minulého, prítomného i budúceho.

AMEN.

 

Novinky

VII. Národná volebná kapitula OFS na Slovensku

Prvý septembrový víkend  sa uskutočnila v poradí už siedma Národná volebná kapitula Františkánskeho svetského rádu (OFS) na Slovensku. V dňoch 2. - 4. septembra 2016 sa slávenia kapituly zúčastnili delegáti z jednotlivých regionálnych bratstiev, odstupujúci členovia národnej rady a duchovní asistenti.

Čítať ďalej...
Modlitbový program na rok 2016

Pokoj a dobro!

Drahí bratia a sestry, Predsedníctvo medzinárodnej rady OFS nám ponúka modlitbový program s jednotlivými úmyslami a pozýva nás k zahŕňaniu týchto úmyslov do našich prosieb.

Čítať ďalej...
Nová štruktúra Národného bratstva OFS

Od 1. januára 2016 došlo k zmene štruktúry Národného bratstva OFS na Slovensku. V nasledujúcom dokumente si môžete prečítať súčasné regionálne bratstvá a k nim prislúchajúce miestne bratstvá.

Čítať ďalej...
O rodine

Drahí bratia a sestry, ponúkame vám na prečítanie jednu z prednášok "O rodine" , ktorá odznela na II. Európskom kogrese Františkánskeho svetského rádu a Františkánskej mládeže v auguste 2015 v Mostare.

Čítať ďalej...
Obežník generálneho ministra OFS k Veľkej noci

Pokoj a dobro, drahí bratia a sestry, ponúkame vám Obežník generálneho ministra OFS Tibora Kausera pri príležitosti sviatkov Veľkej noci.

Čítať ďalej...
V škole sv. Františka - doplnený titul

Drahí bratia a setry,

ponúkame vám možnosť stiahnuť si publikáciu: V škole sv. Františka

Čítať ďalej...
Svätý rok milosrdenstva

Drahí bratia a sestry,

ponúkame vám list Generálneho ministra OFS pri príležitosti Roka milosrdenstva.

Čítať ďalej...
Príhovor národného ministra

Drahí bratia a sestry,

prečítajte si príhovor národného ministra OFS Jozefa Gazdíka pri príležitosti slávenia Adventu a blížiacich sa vianočných sviatkov.

Čítať ďalej...

Prihlásenie

Kto je on-line

Práve tu je 2 návštevníkov a žiadni členovia on-line