baner

Kto sme ?




 

Františkánsky svetský rád je bratské spoločenstvo, ktorého členovia, nabádaní Duchom Svätým, sa sľubom zaväzujú žiť podľa evanjelia spôsobom sv. Františka v ich laickom stave, zachovávajúc Regulu schválenú Cirkvou. Františkánsky svetský rád /OFS/ je otvorený pre veriacich každého stavu - slobodných, manželov i vdovcov.  

-------------------------------------------------------------------------

Výklad modlitby Pána od sv. Františka

Najsvätejší OTČE NÁŠ, náš Stvoriteľ, Vykupiteľ, Utešiteľ a Spasiteľ.

KTORÝ SI NA NEBESIACH, v anjeloch a svätých, osvecuješ ich, aby spoznali, že ty,

Pane, si svetlo, roznecuješ ich k láske, pretože ty, Pane, si láska, prebývaš v nich a napĺňaš ich

šťastím, pretože ty, Pane, si najvyššie a večné dobro z ktorého pochádza všetko dobro a bez

ktorého nie je žiadne dobro.

POSVÄŤ SA MENO TVOJE, nech ťa jasnejšie poznávame, aby sme mohli vidieť šírku

tvojich dobrodení, dĺžku tvojich prisľúbení, výšku tvojej velebnosti, hĺbku tvojich súdov.

PRÍĎ, KRÁĽOVSTVO TVOJE, aby si v nás vládol svojou milosťou a priviedol nás do

svojho kráľovstva, kde na teba budeme hľadieť bez závoja, dokonale ťa milovať, spojení

s tebou v šťastí a večne sa s tebou radovať.

BUĎ VÔĽA TVOJA AKO V NEBI TAK I NA ZEMI, aby sme ťa milovali celým srdcom,

keď na teba budeme stále myslieť, celou dušou, keď po tebe budeme stále túžiť, celou

mysľou, keď k tebe budeme riadiť všetky svoje úmysly a vo všetkom budeme hľadať tvoju

česť, a celou svojou silou, keď dáme všetku svoju energiu a schopnosti duše i tela do služby

tvojej láske a nikde inde, a aby sme milovali svojho blížneho ako seba samého, keď strhneme

všetkých, ako sme len schopní, k tvojej láske, a keď sa budeme tešiť z dobra druhých ako

z vlastného, keď budeme mať účasť na ich utrpení a neublížime nikomu.

CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ, totiž svojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša

Krista, DAJ NÁM DNES, aby sme si pripomínali, uctievali a chápali lásku, ktorú k nám

prechovával, a všetko to, čo pre nás hovoril, vykonal a vytrpel.

A ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY, pre svoje nevýslovné milosrdenstvo, pre nesmierne

utrpenie svojho Syna a na príhovor a pre zásluhy preblahoslavenej Panny Márie a všetkých

tvojich svätých.

AKO I MY ODPÚŠŤAME SVOJIM VINNIKOM, a pretože nedokážeme dokonale

odpustiť, nauč nás, Pane, odpúšťať úplne, aby sme pre tvoju lásku dokázali skutočne milovať

svojich nepriateľov a zbožne sa za nich modliť, aby sme sa nikomu neodplácali zlým za zlé

a snažili sa pre teba byť na osoh všetkým.

A NEUVEĎ NÁS DO POKUŠENIA, ani skrytého, ani viditeľného, ani náhleho, ani

sústavného.

ALE ZBAV NÁS ZLÉHO, minulého, prítomného i budúceho.

AMEN.

 

Novinky

VOX FRANCISCANA

Prečítajte si výber z časopisu VOX FRANTISCANA, ktorý prináša informácie o udalostiach a dianí v medzinárodnom bratstve Františkánkeho svetského rádu. Spravodaj vydáva CIOFS a v originálnej elektronickej verzii ho nájdete na medzinárodných webových stránkach OFS. 

Čítať ďalej...
Info z Národnej rady OFS

Prvé tohtoročné stretnutie Národnej rady OFS sa uskutočnilo 28. januára v Bratislave. V uliciach nášho hlavného mesta kraľovalo mimoriadne studené počasie. Nepríjemný mráz našťastie nemal prístup do františkánskeho kostola, kde sa účastníci stretnutia zúčastnili na svätej omši. Po spoločnej eucharistickej hostine sa rada presunula do spoločenských priestorov kláštora, kde sa venovala svojim pracovným povinnostiam. 

Čítať ďalej...
Národné volebné kapituly vo svete

Bratstvá svetských františkánov sú roztrúsené po celom svete. Napriek tomu sú vzájomne späté a vytvárajú jedno veľké medzinárodné bratstvo. Tak ako sú miestne a regionálne bratstvá súčasťou národného bratstva, tak sú aj národné súčasťou medzinárodného bratského spoločenstva.

Čítať ďalej...
Deti sa modlia za pokoj

Výzva z Aleppa k modlitbe za pokoj vo svete.

Všetkým bratom františkánom, sestrám klariskám, všetkým sestrám a bratom z Tretieho rádu, a všetkým ženám a mužom dobrej vôle.

Čítať ďalej...
Pozvánka na sviatok sv. Alžbety
Srdečne vás pozývame na spoločné slávenie sviatku svAlžbety, ktoré sa uskutoční 17. novembra 2016 v Košiciach.
  Čítať ďalej...
2. Žiť milosrdenstvo v bratstve

Druhá časť dokumentu z Medzinárodnej rady OFS (CIOFS) určený na formáciu členov Františkánskeho svetského rádu. Autorom textu je Fr. José Antonio Cruz Duarte, OFM.

Čítať ďalej...
Myšlenky o tom, jak žít naše sekulární františkánské povolání

Zoznam odporúčaní, ktoré by mali byť praktickou výbavou každého svetského františkána. Autorom užitočného návodu ako posilniť našu františkánsku identitu je americký terciár Benjamin Vail. Autor žije v Čechách a je členom miestneho bratstva v Brne. Text je uverejnený v pôvodnom českom jazyku.

Čítať ďalej...
1. Jubileum milosrdenstva a odpustky z Assisi

Text prvej časti dokumentu z  Medzinárodnej rady OFS určený na formáciu svetských františkánov. Postupne uverejníme ďalšie články, ktoré sú tento rok sústredené na tému milosrdenstva, ako daru, ktorý pochádza od Boha. Originálny text je uverejnený vo viacjazyčnej mutácii na medzinárodnej stránke OFS: http://www.ciofs.org/  Článok vyšiel v Koinonii, časopise generálnych duchovných asistentov OFS a Františkánskej mládeže GiFra. Do slovenčiny text preložila sestra Lucia Spodniaková. 

Čítať ďalej...

Prihlásenie

Kto je on-line

Práve tu je 5 návštevníkov a žiadni členovia on-line