baner

Kto sme ?
 

Františkánsky svetský rád je bratské spoločenstvo, ktorého členovia, nabádaní Duchom Svätým, sa sľubom zaväzujú žiť podľa evanjelia spôsobom sv. Františka v ich laickom stave, zachovávajúc Regulu schválenú Cirkvou. Františkánsky svetský rád /OFS/ je otvorený pre veriacich každého stavu - slobodných, manželov i vdovcov.  

-------------------------------------------------------------------------

Výklad modlitby Pána od sv. Františka

Najsvätejší OTČE NÁŠ, náš Stvoriteľ, Vykupiteľ, Utešiteľ a Spasiteľ.

KTORÝ SI NA NEBESIACH, v anjeloch a svätých, osvecuješ ich, aby spoznali, že ty,

Pane, si svetlo, roznecuješ ich k láske, pretože ty, Pane, si láska, prebývaš v nich a napĺňaš ich

šťastím, pretože ty, Pane, si najvyššie a večné dobro z ktorého pochádza všetko dobro a bez

ktorého nie je žiadne dobro.

POSVÄŤ SA MENO TVOJE, nech ťa jasnejšie poznávame, aby sme mohli vidieť šírku

tvojich dobrodení, dĺžku tvojich prisľúbení, výšku tvojej velebnosti, hĺbku tvojich súdov.

PRÍĎ, KRÁĽOVSTVO TVOJE, aby si v nás vládol svojou milosťou a priviedol nás do

svojho kráľovstva, kde na teba budeme hľadieť bez závoja, dokonale ťa milovať, spojení

s tebou v šťastí a večne sa s tebou radovať.

BUĎ VÔĽA TVOJA AKO V NEBI TAK I NA ZEMI, aby sme ťa milovali celým srdcom,

keď na teba budeme stále myslieť, celou dušou, keď po tebe budeme stále túžiť, celou

mysľou, keď k tebe budeme riadiť všetky svoje úmysly a vo všetkom budeme hľadať tvoju

česť, a celou svojou silou, keď dáme všetku svoju energiu a schopnosti duše i tela do služby

tvojej láske a nikde inde, a aby sme milovali svojho blížneho ako seba samého, keď strhneme

všetkých, ako sme len schopní, k tvojej láske, a keď sa budeme tešiť z dobra druhých ako

z vlastného, keď budeme mať účasť na ich utrpení a neublížime nikomu.

CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ, totiž svojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša

Krista, DAJ NÁM DNES, aby sme si pripomínali, uctievali a chápali lásku, ktorú k nám

prechovával, a všetko to, čo pre nás hovoril, vykonal a vytrpel.

A ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY, pre svoje nevýslovné milosrdenstvo, pre nesmierne

utrpenie svojho Syna a na príhovor a pre zásluhy preblahoslavenej Panny Márie a všetkých

tvojich svätých.

AKO I MY ODPÚŠŤAME SVOJIM VINNIKOM, a pretože nedokážeme dokonale

odpustiť, nauč nás, Pane, odpúšťať úplne, aby sme pre tvoju lásku dokázali skutočne milovať

svojich nepriateľov a zbožne sa za nich modliť, aby sme sa nikomu neodplácali zlým za zlé

a snažili sa pre teba byť na osoh všetkým.

A NEUVEĎ NÁS DO POKUŠENIA, ani skrytého, ani viditeľného, ani náhleho, ani

sústavného.

ALE ZBAV NÁS ZLÉHO, minulého, prítomného i budúceho.

AMEN.

 

Novinky

Národná kapitula OFS 2017

Začiatkom septembra sa uskutočnila nevolebná kapitula národného bratstva OFS na Slovensku. V článku si môžete prečítať podrobnosti o jej priebehu a oboznámiť sa so závermi, ktoré delegáti v posledný deň jej konania schválili.

Čítať ďalej...
CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE OFS 2017

NR OFS vás srdečne pozýva na celoslovenské stretnutie Františkánskeho svetského rádu v Levoči. Stretnutie sa uskutoční v bazilike na Mariánskej hore dňa 15. júla 2017. Dávame do pozornosti program a pokyny k stretnutiu, s možnosťou zabezpečenia ubytovania.

Čítať ďalej...
PÚŤ ZÁPADOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

Pozvánka: Dňa 10. júna 2017 sa v Trnave uskutoční 10. regionálnu púť západoslovenského regiónu OFS.

Čítať ďalej...
Národné formačné stretnutie OFS

Národná rada OFS, podľa záverov národnej volebnej kapituly v roku 2016, pripravila národné formačné stretnutie  pre regionálnych  fomátorov, ich pomocníkov a pozvala aj formátorov z miestnych bratstiev OFS v dňoch 24. – 26. marca 2017 v Melčiciach u sestričiek františkániek Premenenia Pána.

Čítať ďalej...
Mesačné modlitbové úmysly 2017

Medzinárodná rada (CIOFS) nám ponúka mesačný modlitbový program na rok 2017. Modlitbové zámery OFS sú tu spájané s všeobecnými úmyslami Svätého Otca, aby sa tak zvýraznilo naše vzájomné spoločenstvo. Úmysly OFS vychádzajú zo života a sú založené na dôležitých udalostiach nášho rádu. CIOFS nás povzbudzuje, aby sme sa modlili na obidva úmysly, ktoré nám v texte predkladá.

Čítať ďalej...
Koinonia

Text tretej a štvrtej časti dokumentu z  Medzinárodnej rady OFS určený na formáciu svetských františkánov. Články sú tematický zamerané na milosrdenstvo, ktoré je vnímané ako dar, ktorý pochádza od Boha. Originálne texty sú uverejnené vo viacjazyčnej mutácii na medzinárodnej stránke OFS: http://www.ciofs.org/ Články vyšli v Koinonii, časopise generálnych duchovných asistentov OFS a Františkánskej mládeže GiFra.

Čítať ďalej...
SMERNICE k článkom GK

Smernice CIOFS, ktoré vysvetľujú vybrané články Generálnych konštitúcií. Právnická komisia objasňuje v textoch článok 58, článok 76.2/94.5, článok 77.2 a článok 81.3 GK. Dokument obsahuje aj úvodný obežník, ktorý k smerniciam napísal generálny minister OFS Tibor Kauser.

Čítať ďalej...
VOX FRANCISCANA

Prečítajte si výber z časopisu VOX FRANTISCANA, ktorý prináša informácie o udalostiach a dianí v medzinárodnom bratstve Františkánkeho svetského rádu. Spravodaj vydáva CIOFS a v originálnej elektronickej verzii ho nájdete na medzinárodných webových stránkach OFS. 

Čítať ďalej...

Prihlásenie

Kto je on-line

Práve tu je 2 návštevníkov a žiadni členovia on-line