baner

Sv. Bonaventúra

Svätý Bonaventúra patrí medzi veľké osobnosti, ktoré dalo Cirkvi a svetu 13. storočie. Obdivuhodné na tomto učenom synovi sv. Františka bolo, že veľkú učenosť spájal s nemenej veľkou nábožnosťou, ktorá zachádzala až do mystických výšav. Liturgickú spomienku slávime 15.júla.

Čítať ďalej: Sv. Bonaventúra

Sv. Ľudovít IX., franczúzsky kráľ, spolupatrón OFS

Niektorí historici nazývajú svätého Ľudovíta IX. mníchom, rytierom a kráľom v jednej osobe.

25. apríla 2014 bol Predsedníctvom medzinárodnej rady františkánskeho svetské rádu (CIOFS) slávnostne vyhlásený rok sv. Ľudovíta, nakoľko sa slávi 800 rokov od jeho narodenia. K tomu sú prispôsobené aj témy Trvalej formácie. Jeho liturgická spomienka pripadá na 25. august.

Čítať ďalej: Sv. Ľudovít IX., franczúzsky kráľ, spolupatrón OFS

Sv. Anežka Česká

Svätá Anežka Česká, jedna z najslávnejších českých svätíc. Už v detstve žila v niekoľkých prostrediach, ktoré formovali jej osobnosť. Jej liturgicku spomienku si pripomíname 2.marca.

Čítať ďalej: Sv. Anežka Česká

Sv. Páter Pio

Páter Pio sa narodil 25. mája 1887 v Pietrelcine v malej osade provincie Benevento ako štvrté zo šiestich detí rodičov Oracia a Márie Jozefy Forgioneovej. Pri krste dostal meno František. Od prvých rokov jasne pociťoval povolanie zasvätiť sa Pánovi.

Čítať ďalej: Sv. Páter Pio

Sv. Anton Paduánsky

Sv. Anton Paduánsky patrí nepochybne medzi najväčšmi uctievaných svätých. Zvlášť povesť divotvorcu a patróna stratených vecí mu získala medzi ľudom úctu. Jeho liturgickú spomienky si pripomíname 13.júna.

Čítať ďalej: Sv. Anton Paduánsky