baner

Mesačné modlitbové úmysly na rok 2019

Medzinárodná rada (CIOFS) nám ponúka mesačný modlitbový program na rok 2019. Modlitbové zámery OFS sú tu spájané s evanjelizačnými a všeobecnými úmyslami Svätého Otca, aby sa tak zvýraznilo naše vzájomné spoločenstvo.

Čítať ďalej: Mesačné modlitbové úmysly na rok 2019

Mesačný modlitbový program 2018

Modlitbový program pre Františkánsky svetský rád (OFS) a Františkánsku mládež (GiFra) – mesačné úmysly

Čítať ďalej: Mesačný modlitbový program 2018

Mesačné modlitbové úmysly 2017

Medzinárodná rada (CIOFS) nám ponúka mesačný modlitbový program na rok 2017. Modlitbové zámery OFS sú tu spájané s všeobecnými úmyslami Svätého Otca, aby sa tak zvýraznilo naše vzájomné spoločenstvo. Úmysly OFS vychádzajú zo života a sú založené na dôležitých udalostiach nášho rádu. CIOFS nás povzbudzuje, aby sme sa modlili na obidva úmysly, ktoré nám v texte predkladá.

Čítať ďalej: Mesačné modlitbové úmysly 2017

Generálna kapitula OFS 2017

Zápisky z Generálnej kapituly OFS v Ríme. V článku uverejňujeme postrehy a informácie o priebehu kapituly od našej delegátky Lucii Spodniakovej.

Čítať ďalej: Generálna kapitula OFS 2017

SMERNICE k článkom GK

Smernice CIOFS, ktoré vysvetľujú vybrané články Generálnych konštitúcií. Právnická komisia objasňuje v textoch článok 58, článok 76.2/94.5, článok 77.2 a článok 81.3 GK. Dokument obsahuje aj úvodný obežník, ktorý k smerniciam napísal generálny minister OFS Tibor Kauser.

Čítať ďalej: SMERNICE k článkom GK