baner

RODINA v dokumentoch Katolíckej Cirkvi

Komisia pre rodinu pri Mezdinárodnej rade (CIOFS) pripravila pre rok 2019 tému formácie. Téma vychádza z priorít Generálnej kapituly, ktorá nás povzbudzuje, aby sme „zahrnuli význam sexuality a sviatosti manželstva do všetkých formačných programov OFS a GIFRA".

Čítať ďalej: RODINA v dokumentoch Katolíckej Cirkvi

Mesačné modlitbové úmysly na rok 2019

Medzinárodná rada (CIOFS) nám ponúka mesačný modlitbový program na rok 2019. Modlitbové zámery OFS sú tu spájané s evanjelizačnými a všeobecnými úmyslami Svätého Otca, aby sa tak zvýraznilo naše vzájomné spoločenstvo.

Čítať ďalej: Mesačné modlitbové úmysly na rok 2019

Generálna kapitula OFS 2017

Zápisky z Generálnej kapituly OFS v Ríme. V článku uverejňujeme postrehy a informácie o priebehu kapituly od našej delegátky Lucii Spodniakovej.

Čítať ďalej: Generálna kapitula OFS 2017

Mesačný modlitbový program 2018

Modlitbový program pre Františkánsky svetský rád (OFS) a Františkánsku mládež (GiFra) – mesačné úmysly

Čítať ďalej: Mesačný modlitbový program 2018

Mesačné modlitbové úmysly 2017

Medzinárodná rada (CIOFS) nám ponúka mesačný modlitbový program na rok 2017. Modlitbové zámery OFS sú tu spájané s všeobecnými úmyslami Svätého Otca, aby sa tak zvýraznilo naše vzájomné spoločenstvo. Úmysly OFS vychádzajú zo života a sú založené na dôležitých udalostiach nášho rádu. CIOFS nás povzbudzuje, aby sme sa modlili na obidva úmysly, ktoré nám v texte predkladá.

Čítať ďalej: Mesačné modlitbové úmysly 2017