baner

časopis FR

 FRANTIŠKÁNSKA rodina

 

Časopis pre tých, ktorým je blízka františkánska spiritualita
 
Vydavateľ: Františkánsky svetský rád, Františkánska 2, 811 01 Bratislava
Redakčná rada: Cecília Blanárová, Monika Olečková, Marcela Prekopová
Martina Zonnenscheinová a Pavol Železník éfredaktor)
Vychádza: 4x ročne
Registrácia MK SR: EV 5631/18
ISSN: 1338-3213
IČO: 17 309 620
Náklad: 750 ks
Email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   
 
Cena: Františkánska rodina vychádza vďaka príspevkom odberateľov časopisu.
V cene predplatného sú zahrnuté náklady na tlač a distribúciu časopisu. 
 
Predplatné na rok 2023:
1 kus...................10,00 €
2 – 4 kusov...........8,00 € / kus
5 –14 kusov..........7,00 € / kus
15 a viac kusov.....5.00 € / kus
1 kus = 4 čísla časopisu do roka
 
Pre objednanie predplatného časopisu FRANTIŠKÁNSKA rodina kontaktujte pokladníčku
NR OFS Máriu Hudákovú, email: maja.ofs@gmail.com tel.: 0911 489 265
Číslo účtu NR OFS vo formáte IBAN: SK91 0900 0000 0000 1148 4135
 
Svoje príspevky zasielajte na emailovú adresu redakcie. 
Redakcia si vyhradzuje právo rozhodovať o úprave a  výbere príspevkov,
ktoré budú zaradené do príslušného čísla časopisu.

 

Rozpis uzávierok pre rok 2023
(cca 3 - 4 týždne pred distribúciou časopisu)
Jarné (veľkonočné) číslo – 15. február 2023
Letné (dovolenkové) číslo – 15. máj 2023
Jesenné číslo – 15. august 2023
Zimné (vianočné) číslo – 15. november 2023
 
Číslo: 4/2022:
4FR2022 strana001
 
Číslo: 3/2022:
 
Číslo: 2/2022:
 
Číslo: 1/2022:
1FR2022obal
 
Číslo: 4/2021:
4FR2021web
 
Číslo: 3/2021:
3FR2021 strana001
 
Číslo: 2/2021:
2FR2021web
 
Číslo: 1/2021:
1FR2021 strana001
 
 Číslo: 3-4/2020:
 
 
Číslo: 2/2020: 
obal2FR2020 
 
Číslo: 1/2020:
FRobal12020
 
Číslo: 4/2019:
4FR2019 strana001
 
Číslo: 3/2019:
3FR2019web
 

Číslo: 2/2019:

2FR2019obal

 

Číslo: 1/2019:

1FR2019 strana001

 

Číslo: 4/2018:

obalka4FR18web

 

Číslo: 3/2018:

 

Číslo:2/2018:

 

Číslo: 1/2018:

1FR2018titul