baner

FRANTIŠKÁNSKA rodina 1/2024

Veľkonočné printové vydanie Františkánskej rodiny bolo 21.3.2024 odoslané odberateľom časopisu. Jeho obsah prináša texty na zamyslenie, povzbudenie a duchovné obohatenie čitateľa.

Rok 2024 je 800. výročím stigmatizácie svätého Františka, ktoré sa udialo na vrchu La Verna. Aj dnes, s odstupom ôsmych storočí, hľadíme s úžasom a láskou na Kristove rany vtlačené do tela sv. Františka. Jubilejné výročie prijatia darov stigiem je mimoriadnou príležitosťou k hlbšiemu pochopeniu tajomstva kríža i Františkovej duchovnosti.

Čítať ďalej: FRANTIŠKÁNSKA rodina 1/2024

Mesačné modlitbové úmysly na rok 2024

Medzinárodná rada (CIOFS) nám ponúka mesačný modlitbový program na rok 2024. Modlitbové zámery OFS sú tu spájané s všeobecnými úmyslami Svätého Otca, aby sa tak zvýraznilo naše vzájomné spoločenstvo. CIOFS povzbudzuje všetky sestry a bratov, aby sa modlili na obidva úmysly. Text v PDF formáte: Mesačné modlitbové úmysly 2024

Vianočný pozdrav brata Norberta

Vianočný list bratom a sestrám OFS od brata Norberta Pšenčíka OFMCap:

FRANTIŠKÁNSKA rodina 4/2023

Milí čitatelia Františkánskej rodiny, tlačené vianočné číslo bolo dňa 14.12.2023 odoslané všetkým odberateľom časopisu. Dúfame, že rozšírené vydanie, ktoré ponúka 52 strán, bude vítaným duchovným spestrením Vašich vianočných sviatkov.

Čítať ďalej: FRANTIŠKÁNSKA rodina 4/2023