baner

FRANTIŠKÁNSKA rodina 4/2023

V poslednom tohtoročnom vydaní časopisu si pripomenieme mimoriadne výročie – 800 rokov od vianočnej udalosti, ktorá sa vďaka sv. Františkovi odohrala v malom talianskom mestečku Greccio. Oslavy sprevádzalo viacero nádherných podujatí a vyvrcholili udelením plnomocných odpustkov všetkým veriacim, ktorí v termíne do 2. februára 2024 navštívia kostol zverený františkánom.

FRANTIŠKÁNSKA rodina ponúka:

- Dva pútavé rozhovory v ktorých spoznáme neobyčajné a multitalentované osobnosti. Prvou je kapucín a hudobník Noro Pšenčík, ktorý sa celkom nečakane ocitol v Božej sieti, keď sa jeho športová kariéra sľubne uberala želaným smerom. Druhou je svetský františkán, politik a bežec na dlhé trate, ktorý sám seba nazýva František z Jizerek.

- Životný príbeh blahoslavenej ženy, ktorá bola presvedčená že Boh jej dal milosť narodiť sa vo vznešenej a bohatej aristokratickej rodine preto, aby sa mohla o hmotné dobrá podeliť s chudobnými.

- Anketu v ktorej sa respondenti podelia o prekvapenia, ktoré sa dotkli ich srdca.

- Správy a informácie zo života svetských františkánov.

Zároveň sprístupňujeme obsah tretieho tohtoročného čísla časopisu Františkánska rodina v PDF formáte: Časopis FR (assisi.sk) 

Všetkým čitateľom zo srdca prajeme a vyprosujeme požehnané a milostiplné sviatky narodenia Božieho Syna.