baner

List k pôstnemu obdobiu od P. Norberta OFM Cap.

Milé sestry a bratia tretieho rádu sv. Františka, ponúkam vám pár riadkov v predvečer vstupu do pôstneho obdobia.

Čítať ďalej: List k pôstnemu obdobiu od P. Norberta OFM Cap.

Mesačné modlitbové úmysly na rok 2021

Medzinárodná rada (CIOFS) nám ponúka mesačný modlitbový program na rok 2021. Modlitbové zámery OFS sú tu spájané s všeobecnými úmyslami Svätého Otca, aby sa tak zvýraznilo naše vzájomné spoločenstvo. Úmysly OFS vychádzajú zo života a sú založené na dôležitých udalostiach nášho rádu. CIOFS nás povzbudzuje, aby sme sa modlili na obidva úmysly, ktoré nám v texte predkladá.

Čítať ďalej: Mesačné modlitbové úmysly na rok 2021

List františkánskych generálnych ministrov k Vianociam

Spoločné vianočné prianie generálnych ministrov františkánskych spoločenstiev adresované sestrám a bratom celej FRANTIŠKÁNSKEJ RODINY.

Čítať ďalej: List františkánskych generálnych ministrov k Vianociam

FRANTIŠKÁNSKA rodina 3-4/2020

Prečítajte si spojené tretie a štvrté číslo Františkánskej rodiny jeseň – zima 2020. Zlúčenie dvoch plánovaných vydaní časopisu do jedného rozšíreného, bolo realizované v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19. Čitateľom a odberateľom časopisu sa ospravedlňujeme a prosíme o pochopenie vzniknutej situácie. Šesťdesiat strán časopisu ponúka rozhovor s biskupom diecézy Reykjavík na Islande, aktuality zo života svetských františkánov, záverečnú časť študijnej príručky k Encyklike Laudato Si', poéziu, knižné recenzie i spomienku na brata Miška Škáru. Ďakujeme čitateľom za zachovanie priazne a prajeme milostiplný čas prípravy na sviatky Božieho narodenia. Časopis v PDF formáte:  časopis FR