baner

Veľkonočný príhovor 2018

Veľkonočný príhovor brata Jozefa Gazdíka, ministra NR OFS.

 

Čítať ďalej: Veľkonočný príhovor 2018

Adventný príhovor 2017

Príhovor národného ministra OFS, brata Jozefa Gazdíka k blížiacim sa vianočným sviatkom.

Čítať ďalej: Adventný príhovor 2017

Národné volebné kapituly vo svete

Bratstvá svetských františkánov sú roztrúsené po celom svete. Napriek tomu sú vzájomne späté a vytvárajú jedno veľké medzinárodné bratstvo. Tak ako sú miestne a regionálne bratstvá súčasťou národného bratstva, tak sú aj národné súčasťou medzinárodného bratského spoločenstva.

Čítať ďalej: Národné volebné kapituly vo svete

Národná kapitula OFS 2017

Začiatkom septembra sa uskutočnila nevolebná kapitula národného bratstva OFS na Slovensku. V článku si môžete prečítať podrobnosti o jej priebehu a oboznámiť sa so závermi, ktoré delegáti v posledný deň jej konania schválili.

Čítať ďalej: Národná kapitula OFS 2017

Deti sa modlia za pokoj

Výzva z Aleppa k modlitbe za pokoj vo svete.

Všetkým bratom františkánom, sestrám klariskám, všetkým sestrám a bratom z Tretieho rádu, a všetkým ženám a mužom dobrej vôle.

Čítať ďalej: Deti sa modlia za pokoj