baner

FRANTIŠKÁNSKA rodina 4/2022

Milí čitatelia časopisu Františkánska rodina,

tlačené vydanie vianočného čísla mešká a bude doručené až po Druhom sviatku vianočnom. Niekoľkodňové meškanie spôsobila tlačiareň, ktorá sa nám za vzniknutú situáciu ospravedlnila. Redakčnej rade je ľúto, že nedokázala zabezpečiť distribúciu časopisu včas a s väčším predstihom. Všetkým čitateľom vyprosujeme a zo srdca prajeme milostiplné Vianoce a požehnaný nový rok 2023. Ako zadosťučinenie vám ponúkame celé bohatstvo 72-stranového vydania časopisu v PDF formáte:

 časopis FR