baner

FRANTIŠKÁNSKA rodina 2/2021

Prinášame malé duchovné osvieženie v podobe letného vydania časopisu FRANTIŠKÁNSKA rodina. V čísle môžete nájsť historické reminiscencie na tému 800 rokov Memoriale Propositi, rozhovor s P. Martinom Kollárom OFMConv., životný príbeh svetského františkána José Gregoria Hernándeza, lekára chudobných, významného vedca a profesora, ktorý pribudol do spoločenstva blahoslavených na konci apríla roku 2021. Časopis ponúka aj knižné recenzie, dovolenkovú anketu a informácie zo života františkánskeho spoločenstva. Príjemné čítanie v tlačenom alebo elektronickom PDF formáte:

 časopis FR 

Veľkonočný pozdrav P. Norberta OFM Cap.

Pozdravujem vás drahí bratia a sestry tretieho rádu sv. Františka, prijmite prosím pár mojich riadkov ako ponuku k zjednoteniu sa počas slávenia najdôležitejších troch dní pre dejiny ľudstva a každého z nás.

Čítať ďalej: Veľkonočný pozdrav P. Norberta OFM Cap.

List k pôstnemu obdobiu od P. Norberta OFM Cap.

Milé sestry a bratia tretieho rádu sv. Františka, ponúkam vám pár riadkov v predvečer vstupu do pôstneho obdobia.

Čítať ďalej: List k pôstnemu obdobiu od P. Norberta OFM Cap.

FRANTIŠKÁNSKA rodina 1/2021

Nazrite do prvého tohtoročného čísla časopisu FRANTIŠKÁNSKA rodina. Ponúka dobré čítanie a povzbudenie. Na svojich 52. stranách prináša texty k 800. výročiu dokumentu Memoriale propositi, rozhovor s kapucínom Deziderom Albertym, životopis lekára chudobných bl. Ladislava Batthyány – Strattmanna, knižné recenzie i zaujímavú anketu na aktuálnu tému...  časopis FR 

Mesačné modlitbové úmysly na rok 2021

Medzinárodná rada (CIOFS) nám ponúka mesačný modlitbový program na rok 2021. Modlitbové zámery OFS sú tu spájané s všeobecnými úmyslami Svätého Otca, aby sa tak zvýraznilo naše vzájomné spoločenstvo. Úmysly OFS vychádzajú zo života a sú založené na dôležitých udalostiach nášho rádu. CIOFS nás povzbudzuje, aby sme sa modlili na obidva úmysly, ktoré nám v texte predkladá.

Čítať ďalej: Mesačné modlitbové úmysly na rok 2021