baner

Mesačné modlitbové úmysly na rok 2023

Mesačné úmysly Svätého Otca a úmysly za OFS na rok 2023.

 

Čítať ďalej: Mesačné modlitbové úmysly na rok 2023

FRANTIŠKÁNSKA rodina 4/2022

Milí čitatelia časopisu Františkánska rodina,

tlačené vydanie vianočného čísla mešká a bude doručené až po Druhom sviatku vianočnom. Niekoľkodňové meškanie spôsobila tlačiareň, ktorá sa nám za vzniknutú situáciu ospravedlnila. Redakčnej rade je ľúto, že nedokázala zabezpečiť distribúciu časopisu včas a s väčším predstihom. Všetkým čitateľom vyprosujeme a zo srdca prajeme milostiplné Vianoce a požehnaný nový rok 2023. Ako zadosťučinenie vám ponúkame celé bohatstvo 72-stranového vydania časopisu v PDF formáte:

 časopis FR 

Vianočný príhovor národného ministra OFS

Milé sestry, drahí bratia!
Adventné očakávanie zvykne byť označované ako radostné. Vrcholí Vianocami, ktoré sú vlastne akousi esenciou evanjelia – radostnej zvesti.

Čítať ďalej: Vianočný príhovor národného ministra OFS

Vianočný príhovor generálneho ministra OFS

Nech Vianoce prehĺbia naše povolanie a poslanie, nech nás inšpirujú a posilňujú k našej oddanosti a vedú nás k solidarite.

Čítať ďalej: Vianočný príhovor generálneho ministra OFS

Výzva k modlitbe a pôstu za mier

Konferencia františkánskej rodiny

Drahí bratia a sestry františkánskej rodiny, nech vám Pán daruje pokoj!

Zišli sme sa v meste svätého Františka pri príležitosti jeho sviatku a radi by sme vás srdečne vyzvali, aby ste, v tejto pre ľudstvo veľmi ťažkej dobe, zostali vnímaví na tému mieru. Radi by sme vyjadrili všetok záujem o mier, ktorý cítime, najmä tvárou v tvár utrpeniu, ktoré už bolo spôsobené toľkým ľuďom a riziku použitia jadrových zbraní.

Čítať ďalej: Výzva k modlitbe a pôstu za mier