baner

List pápeža členom františkánskej rodiny

List Svätého Otca Františka členom františkánskej rodiny pri príležitosti 800. výročia potvrdenia reguly (1223-2023): PDF formát listu