baner

Veľkonočný pozdrav P. Norberta OFM Cap.

zmrtvychvstanie1

Pozdravujem vás drahí bratia a sestry tretieho rádu sv. Františka,

prijmite prosím pár mojich riadkov ako ponuku k zjednoteniu sa počas slávenia
najdôležitejších troch dní pre dejiny ľudstva a každého z nás.

Na Zelený štvrtok budem počas liturgie umývania nôh (Porovnaj Jn 13, 5)
ďakovať za každého a každú z vás. Za vaše mnoho ráz prehliadané práce
a nedocenené služby, ale i každodenné „áno“, aj do situácií a vzťahov, ktoré by
sme neraz radi zmenili.
Počas premenenia bude môj pohľad na zdvihnutú hostiu (Porovnaj Mt 15, 36)
v predvečer Pánovho umučenia vďakou za vašu vernosť a neutíchajúci hlad po
Eucharistickom Kristovi a túžbu žiť krásu charizmy nášho drahého zakladateľa
v dnešnom svete.

Veľkým piatkom chcem prechádzať s Pánom (Porovnaj Jn 19, 17) uličkami
Jeruzalema a odprosovať za naše hriechy proti sľubom, pohoršenia a pýchu
života.

V liturgii vzkriesenia budem ďakovať za Božie obnaženie zmyslu kríža a smrti.
V modlitbe sa zhromaždíme všetci v záhrade s prázdnym hrobom (Porovnaj Jn
19, 41), aby sme spolu ako bratia a sestry jasali od šťastia a radosti nad tým,
aký je Boh nádherný a čo nás ešte len čaká! (Porovnaj Mt 22, 31-32)

Milí bratia a sestry, veľkodušne nesme v modlitbe žiaľ ľudu a jeho túžbu po
Bohu. Nikdy neprestávajme žasnúť nad láskou Boha, ktorou prenáša na
pleciach zranené a vysilené ľudstvo do života.
Nasledujme veľkonočného Baránka ako skromní, avšak šťastní bratia a sestry a
ako zachránení hriešnici ukazujme svetu nádej a cestu do života.

Sv. František a sv. Klára, orodujte za nás!

Požehnané sviatky Veľkej noci!

Vďačný za vás
                                                                                             brat Norbert