baner

Národné volebné kapituly vo svete

Bratstvá svetských františkánov sú roztrúsené po celom svete. Napriek tomu sú vzájomne späté a vytvárajú jedno veľké medzinárodné bratstvo. Tak ako sú miestne a regionálne bratstvá súčasťou národného bratstva, tak sú aj národné súčasťou medzinárodného bratského spoločenstva.

Čítať ďalej: Národné volebné kapituly vo svete

Deti sa modlia za pokoj

Výzva z Aleppa k modlitbe za pokoj vo svete.

Všetkým bratom františkánom, sestrám klariskám, všetkým sestrám a bratom z Tretieho rádu, a všetkým ženám a mužom dobrej vôle.

Čítať ďalej: Deti sa modlia za pokoj

Správy zo Predsedníctva Medzinárodnej rady OFS

Drahí bratia a sestry,
 v dokumente nižšie si môžete prečítať stručné správy zo zahraničia, z ktorých vyberám aspoň:

Čítať ďalej: Správy zo Predsedníctva Medzinárodnej rady OFS

Pozvánka na sviatok sv. Alžbety

Srdečne vás pozývame na spoločné slávenie sviatku svAlžbety, ktoré sa uskutoční 17. novembra 2016 v Košiciach.

Vianočný pozdrav Národného ministra Jozefa Gazdíka OFS.

Milí bratia a sestry, 

        o niekoľko dní si opäť budeme môcť sprítomniť narodenie Pána Ježiša, najväčší dar nebeského Otca ľudstvu.

Čítať ďalej: Vianočný pozdrav Národného ministra Jozefa Gazdíka OFS.