baner

Adventný príhovor 2017

Milí bratia a sestry františkánskej rodiny

Adventný čas sprevádzaný vo svete neobvyklým ruchom a nákupnou horúčkou, nás kresťanov pozýva k zamysleniu sa a tichému prežívaniu mystéria vtelenia Boha do ľudského tela, tajomstva darovanej lásky Otca poblúdenému ľudstvu, ktoré stratilo cestu Domov. My františkáni, vďaka nášmu zakladateľovi sv. Františkovi, prežívame toto obdobie so zvláštnym dojatím, ktoré zohrieva naše srdcia radosťou, tak autenticky prežívanou v r. 1223 na vrchole skalnatého kopca pri dedinke Grecio.
V knihe rečí proroka Izaiáša sa píše: „Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Ķaždá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu". Aby sme aj my, všetci františkáni, mohli prežívať „naše Grecio“ je nevyhnutné pripraviť cestu Pánovi do nášho srdca, aby sa jeho Milosť mohla naplno prejaviť. Pretože ona spočíva v tom, že nám odpúšťa všetky naše nedostatky a previnenia. Boh nás vedie k tomu, aby sme odložili staré a nevracali sa už k tomu. Opäť sa rodí niečo nové, neslýchané, už dve tisíc rokov aktuálne. Božia Láska prišla, aby dala pravú nádej a obnovila Duchom Svätým každého, kto sa jej otvorí. V jednom poľskom filme kňaz hovorí kajúcnikovi "nevracaj sa do minulosti, včerajšok sa pominul, zajtra je už nový deň"...

Milí bratia a sestry,
čo bolo, je nenávratne preč. Preto prosme Pána, aby nás posilnil svojou láskou a dobrotou, ktorú budeme vytrvalo šíriť medzi nás, naše rodiny a rozdávať druhým. Prosme, aby sme vždy hľadali a plnili Pánovu vôľu a spravodlivosť. Nech novonarodený Ježiš štedro posvätí nás i naše rodiny.

Do nového roka 2018 Vám všetkým i Vaším rodinám želám hlavne pevné zdravie a hojnosť Božích milostí.

S bratskou láskou, Váš br. Jozef Gazdík – národný minister OFS

vianocny pozdrav print