baner

Národné volebné kapituly vo svete

Bratstvá svetských františkánov sú roztrúsené po celom svete. Napriek tomu sú vzájomne späté a vytvárajú jedno veľké medzinárodné bratstvo. Tak ako sú miestne a regionálne bratstvá súčasťou národného bratstva, tak sú aj národné súčastou medzinárodného bratského spoločenstva.

Medzinárodné bratstvo vytvára a zastrešuje jednotnú duchovnú identitu Františkánskeho svetského rádu (OFS). Vedomie vzájomnej spolupatričnosti vzbudzuje záujem o dianie v iných národných bratských spoločenstvách. Duchovnú spriaznenosť a zmysel pre jednotu OFS posilňuje vzájomná informovanosť. Počas uplynulého roku 2016 sa konala  národná volebná kapitula nielen na Slovensku, ale aj v mnohých iných národných bratstvách. Pripomeňme si tieto udalosti prostredníctvom vybraných fotografií. Vzdialenosť a kultúrna rozmanitosť nech nie je prekážkou k spoluprežívaniu a spolupráci medzi bratstvami, ale nech posilňuje vzájomnú úctu a jednotu nášho medzinárodného spoločenstva.

Text: Pavol Železník

Fotografie prevzaté z medzinárodnej webovej stránky OFS:

http://www.ciofs.org