baner

FRANTIŠKÁNSKA rodina 1/2024

Časopis na svojich stránkach ponúka:

Príbeh bl. Giuseppe Toviniho, ktorý môže byť inšpiráciou a príkladom aj pre dnešných mužov. Giuseppe bol otcom 10 detí, františkánskym laikom, ktorý bojoval za zachovanie úlohy a vplyvu Cirkvi na verejný a spoločenský život. Bol právnikom a politikom, ktorý podporoval katolícke vzdelávanie a organizoval katolíckych učiteľov. Založil neziskové banky, ktoré slúžili na charitatívne účely a presadzoval zakladanie katolíckych robotníckych spoločností. Ukazoval ľuďom silu a pravdu evanjelia, o ktorej síce počuli v kostole, ale nevedeli ju praktizovať vo svojom živote.

Rozhovor s manželmi Šenkýřovými zo Žďáru nad Sázavou. Jiří bol aktívnym politikom na miestnej i národnej úrovni, angažoval sa v Cirkvi a venoval sa ekologickým i sociálnym aktivitám. Jeho manželka Mária pracovala tridsať rokov ako zubná lekárka. Vychovali spolu 5 detí.

Anketu, výročnú správu sociálnej aktivity Studňa pre Afriku (well4africa) a informácie zo života svetských františkánov.

Zároveň sprístupňujeme obsah tretieho tohtoročného čísla časopisu Františkánska rodina v PDF formáte: Časopis FR (assisi.sk) 

Vo Svätom týždni Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života. Je to najvýznamnejší týždeň v liturgickom roku, počas ktorého si pripomíname umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Všetkým čitateľom prajeme požehnané slávenie sviatkov Veľkej noci!

Redakčná rada FRANTIŠKÁNSKEJ rodiny

1FR2024oblka