baner

SMERNICE k článkom GK

Smernice CIOFS, ktoré vysvetľujú vybrané články Generálnych konštitúcií. Právnická komisia objasňuje v textoch článok 58, článok 76.2/94.5, článok 77.2 a článok 81.3 GK. Dokument obsahuje aj úvodný obežník, ktorý k smerniciam napísal generálny minister OFS Tibor Kauser.

Čítať ďalej: SMERNICE k článkom GK

VOX FRANCISCANA

Prečítajte si výber z časopisu VOX FRANTISCANA, ktorý prináša informácie o udalostiach a dianí v medzinárodnom bratstve Františkánkeho svetského rádu. Spravodaj vydáva CIOFS a v originálnej elektronickej verzii ho nájdete na medzinárodných webových stránkach OFS. 

Čítať ďalej: VOX FRANCISCANA

Okienko do sveta OFS

Františkánsky svetský rád je takmer v 116 krajinách sveta. V tomto dokumente vám ponúkame, aby ste aspoň trošku nahliadli na bratov a sestry z blízkeho i ďalekého sveta.

Čítať ďalej: Okienko do sveta OFS

Obežník generálneho ministra OFS k Veľkej noci

Pokoj a dobro, drahí bratia a sestry, ponúkame vám Obežník generálneho ministra OFS Tibora Kausera pri príležitosti sviatkov Veľkej noci.

Čítať ďalej: Obežník generálneho ministra OFS k Veľkej noci

Ukončenie roka sv. Ľudovíta

Dňa 25. apríla 2015 bolo slávnostné ukončenie jubilejného roka sv. Ľudovíta. K tejto príležitosti Predsedníctvo medzinárodnej rady OFS zaslalo všetným národným bratstvám obežník.

Čítať ďalej: Ukončenie roka sv. Ľudovíta