baner

Vianočný pozdrav generálneho ministra

nataleUž len niekoľko dní ostáva do Vianoc, do sviatku, ktorý bol rovnako vzácny aj pre svätého Františka, keď je oslavované narodenie človeka a Boha, ktorý nám ponúka a dáva najväčší dar všetkých čias.  Je to pre nás čas radosti a plesania.
Takto prišiel Boh - v jednoduchosti, chudobe a pokore. Keď na Vianoce prežijeme tieto tri znaky, bude to Boží dar pre nás všetkých a konkrétne znamenie pre ostatných.
 

Aká radosť je mať Boha, ktorý miluje jednoduchých, chudobných a pokorných! Aká je to radosť poučiť sa z príkladu sv. Františka! Radujme sa a plesajme!

V mene všetkých členov predsedníctva MeR OFS, vám želám, aby ste zažili takúto radosť Vianoc a šťastný Nový rok, naplnený Božím požehnaním.

Tibor Kauser, generálny minister OFS

Predsedníctvo medzinárodnej rady OFS a generálny sekretariát