baner

3. téma Trvalej formácie o sv. Ľudovítovi

Pokoj a dobro,

drahí bratia a sestry, ponúkame vám 3. tému Trvalej formácie, ktorá je zameraná na život sv. Ľudovíta, francúzskeho kráľa.

Dokument na stiahnutie tu:  3.tema

Prvá adventná nedeľa

Prvou adventnou nedeľou začína obdobie adventu. Advent - príchod Krista, ktorý túžobne očakávame.

Čítať ďalej: Prvá adventná nedeľa

Jasličky sv. Františka

Slávnosť jasličiek, ktorú konal sv. František na Narodenie Pána. Jeho najvyššie úsilie, najvznešenejšie priane a hlavné pravidlo života bolo: vo všetkom a za všetkých okolností zachovávať sväté evanjelium.

Čítať ďalej: Jasličky sv. Františka

Slávnosť Krista Kráľa

Dnešný sviatok je jeden z najmladších. Zaviedol ho pápež Pius XI. v roku 1929. Bolo to zaiste dielom Božej prozreteľnosti, lebo naša doba je veľmi poznačená búraním hodnôt, ktoré boli istotou ľudí minulých storočí.

Čítať ďalej: Slávnosť Krista Kráľa

Trvalá formácia 2014

V rámci jubilejného roku sv. Ľudovíta, francúzskeho kráľa, sa tím zodpovedný za trvalú formáciu Predsedníctva Medzinárodnej rady OFS rozhodol venovať témy projektu trvalej formácie sv. Ľudovítovi.

Čítať ďalej: Trvalá formácia 2014