baner

Napomenutia sv. Františka

Drahí bratia a sestry,

dávame vám k dispozícii dokument, ktorý spracoval br. Cyril Jaroslav Brázda OFM.