baner

Koinonia

Text tretej a štvrtej časti dokumentu z  Medzinárodnej rady OFS určený na formáciu svetských františkánov. Články sú tematický zamerané na milosrdenstvo, ktoré je vnímané ako dar, ktorý pochádza od Boha. Originálne texty sú uverejnené vo viacjazyčnej mutácii na medzinárodnej stránke OFS: http://www.ciofs.org/  Články vyšli v Koinonii, časopise generálnych duchovných asistentov OFS a Františkánskej mládeže GiFra. Texty sa vám zobrazia po kliknutí na odkaz:

3. Františkánsky svetský rád a skutky milosrdenstva

4. Františkánsky svetský rád a skutky milosrdenstva dnes

 

Predchádzajúce prvé dve časti:

 

1. Milosrdenstvo – premieňajúca milosť a poslanie

2. Žiť milosrdenstvo v bratstve