baner

Rok sv. Ľudovíta - spolupatróna Františkánskeho svetského rádu

Jubilejný rok sv. Ľudovíta by nám mal pomôcť  - ísť hlbšie do pravej podstaty nášho krstu a našej profesie vnútri Františkánskeho svetského rádu.

Dokumenty z Medzinárodnej rady OFS (CIOFS) môžete nájsť tu:

1. List Generálneho ministra OFS k jubilejnému roku