baner

Veľkonočný pozdrav národného ministra

 

feriPrichádzame do Veľkého týždňa, kedy môžeme plnšie prežívať zavŕšenie Vykupiteľského diela nášho Pána Ježiša Krista obetou na kríži. Zamyslime sa nad vlastnou hriešnosťou a uvažujme o kríži a utrpení.

On doráňaný, zakrvavený a vysilený – pribitý na dreve kríža nám dáva odpoveď o zmysle nášho utrpenia. On nevinný prijal naše hriechy z lásky k nám, aby sme mohli byť spasení.

Veľký týždeň predstavuje celý náš život a Veľkonočné ráno predstavuje náš prechod do večnosti. Pomáhajme aj my, každý osobne, nášmu Pánovi niesť kríž utrpenia, ktorý sa mu dostáva z našej strany už viac ako dvetisíc rokov.

Veľký príklad nám dáva aj náš otec, svätý František. On prijal z veľkej lásky ku Kristovi, aj fyzicky, utrpenie nášho Pána na vrchu La Verna.

Nebráňme sa krížom, prijímajme ich s láskou. Majme pred očami odvalený kameň, prázdny hrob a veľké víťazstvo nad hriechom, utrpením a smrťou.

Prajem Vám všetkým milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky, hlavne pevné zdravie a hojnosť Božích milostí.

Jozef Gazdík, národný minister OFS

Príhovor na stiahnutie dokument