baner

II. Európsky kongres OFS a Františkánskej mládeže

V roku 2012 OFS a Františkánska mládež (ďalej len YouFra) mali svoj prvý spoločný európsky kongres vo francúzskom meste Lisieux známom vďaka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša. Bol to historický moment, pretože bo bolo po prvý krát takéto stretnutie medzi OFS a YouFra, hoci YouFra mala už päť svojich kongresov. Jedna z vecí, o ktorých sa rozhodlo na tomto kongrese, je pokračovať na spoločnej ceste spolu a zorganizovať II. Európsky kongres OFS – YouFra v Bosne a Hercegovine v roku 2015. Preto Národné bratstvo Bosny a Hercegoviny začalo už tento kongres, ktorý sa uskutoční 17 – 23. augusta 2015 v Mostare, organizovať. 

Motto kongresu je: „Aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo“ (Ef 4.1) a súvisí s rôznymi stránkami nášho povolania. Očakáva sa okolo 200 zástupcov z OFS a YouFra bratstiev z celej Európy a niektorých členov Predsedníctva CIOFS. Hlavná časť programu už bola určená a začala pred registrácia účastníkov. Plánujeme navštíviť Mariánsku svätyňu v Medžugorí a taktiež hlavné mesto Bosny a Hercegoviny, Sarajevo, ktoré sa nazýva Európskym Jeruzalemom kvôli spolužitiu troch náboženstiev a rozličných kultúr.

Hosťujúce OFS a YouFra bratstvá v Bosne a Hercegovine sú poctené, že môžu byť usporiadateľmi II. Európskeho kongresu OFS a YouFra a tešia sa z príchodu bratov a sestier z celej Európy. Modlime sa za úspech tohto františkánskeho stretnutia.


(zdroj: www.ciofs.org)