baner

Svetový deň modlitby za ochranu celého stvorenstva

ObrázokDrahé sestry a bratia!

Nech vám Pán udelí svoj pokoj!
Buď chválený, môj Pane, všetkými svojimi tvormi...“ 

Ako už možno viete, pápež František vyhlásil 1. september za Svetový deň modlitby za ochranu celého stvorenstva. Toto má byť pre nás, Františkánov, výnimočným dňom. Tento deň „ponúkne jednotlivým veriacim a komunitám vzácnu príležitosť obnoviť svoj osobný záväzok k osobnému povolaniu ako správcov stvorenstva, vzdávajúc Bohu vďaku za obdivuhodné dielo, ktoré zveril našej starostlivosti a vyprosovať jeho pomoc pre nás pri ochrane stvorenstva a jeho milosrdenstvo za  hriechy spáchané proti svetu, v ktorom žijeme.“ (List jeho svätosti pápeža Františka k ustanoveniu „Svetového dňa modlitby za ochranu stvorenstva http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150810050)

Aké krásne by bolo, keby sme chválili Pána na celom svete, neustále, počas celého tohto dňa. Mali by sme chváliť Boha, Pána všetkého stvorenia za tento prekrásny svet a za jeho lásku, ktorú nám dáva.

Preto vás všetkých pozývam pripojiť sa k tejto modlitbe, osobne alebo v bratstvách, modliac sa Chválospev stvorenia, aby sme týmto nádherným chválospevom, ktorý napísal sv. František, chválili Boha počas celého dňa, kým sa naša planéta Zem točí dookola.

Toto je jedinečná možnosť pre nás, ako vyjadriť našu vďaku a pamätať na našu zodpovednosť za všetky stvorené veci.

Chváľte a zvelebujte môjho Pána, ďakujte mu a slúžte mu s veľkou pokorou.“


Váš brat a minister

       Tibor Kauser 
Generálny minister OFS