baner

VII. Národná volebná kapitula OFS na Slovensku

Prvý septembrový víkend  sa uskutočnila v poradí už siedma Národná volebná kapitula Františkánskeho svetského rádu (OFS) na Slovensku. V dňoch 2. - 4. septembra 2016 sa slávenia kapituly zúčastnili delegáti z jednotlivých regionálnych bratstiev, odstupujúci členovia národnej rady a duchovní asistenti.

Volebnému zhromaždeniu predsedala sestra Andrea Odak, členka predsedníctva Medzinárodnej rady OFS. Osobitý vzťah prvého rádu k OFS na kapitule sprítomňovali duchovní asistenti P. Jozef Konc OFMCap, P. Bruno Včela OFM a člen konferencie generálnych duchovných asistentov, kapucín P. Francis Bongajum Dor OFMCap. Volebné bratské spoločenstvo povzbudila svojou prítomnosťou aj ministerka svetských františkánov v Čechách sestra Hana Brigita Reichsfeldová. Národná volebná kapitula sa konala v malebnom prostredí františkánskeho duchovného centra v Melčiciach. Počas nasledujúceho obdobia bude slúžiť národnému bratstvu OFS na Slovensku novozvolená rada v zložení:

Minister: Jozef Gazdík, viceminister: Milan Suchanovský, tajomník: Monika Olečková, člen zodpovedný za formáciu: Martin Dulaj, pokladník: Mária Hudáková, medzinárodný radca: Lucia Spodniaková, zástupca medzinárodného radcu: Zuzana Juhaniaková a bratský animátor: Pavol Železník.

radaNVK2016mena

Program Národnej volebnej kapituly obsahoval popri volebnej aj pracovnú časť, v ktorej delegáti diskutovali, pripomienkovali a schvaľovali rôzne myšlienky, návrhy a plány do budúcnosti. Výsledkom tejto spoločnej aktivity sa stali závery, ktoré by mali usmerňovať život svetských františkánov v najbližších troch rokoch. Myšlienkovým námetom pre nastávajúce obdobie sa stala téma: „Milosrdný Otec očami sv. Františka z Assisi“.

Pavol Železník, člen NR OFS