baner

Info z Národnej rady OFS

Prvé tohtoročné stretnutie Národnej rady OFS sa uskutočnilo 28. januára v Bratislave. V uliciach nášho hlavného mesta kraľovalo mimoriadne studené počasie. Nepríjemný mráz našťastie nemal prístup do františkánskeho kostola, kde sa účastníci stretnutia zúčastnili na svätej omši. Po spoločnej eucharistickej hostine sa rada presunula do spoločenských priestorov kláštora, kde sa venovala svojim pracovným povinnostiam. 

Národná rada sa v úvode stretnutia zaoberala kontrolou plnenia povinností, ktoré určila jednotlivým členom na posledom zasadaní. Nasledoval bod programu, v ktorom sa riešili otázky súvisiace s vydávaním časopisu Františkánska rodina. Tejto časti stretnutia sa zúčastnil vydavateľ a šéfredaktor časopisu Juraj Mrocek spolu s novými redakčnými spolupracovníkmi, ktorí budú na vydávaní časopisu participovať.

„Kto počtuje, ten gazduje“ vravievali naši predkovia pretože vedeli, že každý výdavok je potrebné naplánovať a zvážiť, aby dokázali vyjsť s peniazmi, ktoré majú k dispozícii. Podobne aj Národná rada OFS venovala značnú časť svojho stretnutia ekonomickým záležitostiam. Zaoberala sa zmenou a pripomienkovaním hospodárskeho poriadku a schvaľovaním rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok. Nový rok 2017 bude finančne veľmi náročný. Národné bratstvo by malo uhradiť nielen členský príspevok do pokladnice Medzinárodnej rady OFS, ale aj účastnícky príspevok na generálnu volebnú kapitolu. Tieto dva poplatky sú tak vysoké, že pohltia takmer celý ročný príjem NR OFS na Slovensku.

Napriek neistým ekonomickým vyhliadkam, NR OFS v súlade so závermi volebnej kapituly naplánovala v tomto roku viaceré akcie. Národná rada organizačne zastrešuje tieto podujatia:

  • 24. - 26. 3. 2017 - Národné stretnutie formátorov v Melčiciach.
  • 15. 7. 2017 - Národné stretnutie OFS v Levoči.
  • 1. - 3. 9. 2017 - Národná kapitula v Melčiciach.

Okrem týchto stretnutí Národná rada plánuje v blízkej budúcnosti aj stretnutie s účasťou medzinárodného formátora. Národný minister zaslal list generálnemu ministrovi Tiborovi Kauserovi a medzinárodnej radkyni Ane Fruk so žiadosťou o delegovanie vhodného prednášajúceho na formačný seminár určený pre bratov a sestry národného bratstva OFS.

Po prerokovaní zvyšných bodov programu a prijatí záverečného požehnania od P. Jozefa Konca OFMCap., sa členovia Národnej rady postupne rozišli do svojich domovov. Poslední účastníci stretnutia odchádzali z kláštora v čase, keď slnko už pomaly zachádzalo za obzor.

Text: Pavol Železník, člen NR OFS