baner

VIII. Národná volebná kapitula OFS na Slovensku

 

Sláveniu kapituly predchádzala dôkladná modlitbová príprava a návrh kandidátov na nasledujúce trojročné obdobie.

Volebnej kapitule predsedala sestra Andrea Karlovič, členka predsedníctva Medzinárodnej rady OFS. Generálneho duchovného asistenta na kapitule zastupoval P. Jaroslav Cár OFMConv. Prítomní boli aj národní duchovní asistenti P. Robert Chabada OFM, P. Jozef Konc OFMCap. a regionálny duchovný asistent Západoslovenského regiónu P. Bruno Včela OFM. Hosťom kapituly bol František Reichel, minister SFŘ Českej republiky. 

Na kapitulu bolo pozvaných 34 bratov a sestier OFS s volebným právom. Prítomných bolo 30 bratov a sestier OFS s volebným právom. Predsedajúca kapituly viedla voľby v súlade s Generálnymi konštitúciami a Štatútom OFS. Po overení prítomných účastníkov s volebným právom predstavila kandidátov na členov národnej rady. 
 

Počas nasledujúceho obdobia bude slúžiť národnému bratstvu národná rada v zložení:

minister – Jozef Gazdík;
viceminister – Milan Suchanovský;
tajomník – Monika Olečková;
medzinárodný radca – Lucia Spodniaková;
hospodár – Mária Hudáková;
člen zodpovedný za formáciu – Martin Dulaj;
zástupca medzinárodného radcu – Juraj Zonnenschein;
animátor františkánskej mládeže – Michal Šerík;
člen zodpovedný za masmediálnu komunikáciu – Pavol Železník.
 

Bratia a sestry na kapitule okrem zvolenia novej národnej rady zhodnotili uplynulé volebné obdobie a vytýčili si priority na ďalšie volebné obdobie, naplánovali nové podujatia a formačné stretnutia.

Vyprosujme zvoleným členom NR hojnosť Božích milostí, požehnania a darov Ducha Svätého.

Monika Olečková, tajomníčka NR OFS

Novozvolení členovia národnej rady spolu s duchovnými asistentmi a predsedkyňou volebnej kapituly