baner

Príhovor

Drahí bratia a sestry,

všetkým, ktorí boli i neboli na Celoslovenskom stretnutí členov Františkánskeho svetského rádu sa prihovára národný viceminister br. Jozef Juriga. Jeho príhovor si môžete prečítať TU