baner

Zo stretnutia na Starých Horách

Celoslovenské stretko frantíkov - terciárov - na Starých Horách - dňa 12. júla 2014 (stretnutie všetkých členov OFS - Ordo franciscanus seacularis  - členov - františkánskeho SVETSKÉHO rádu.

Slnečné lúče sa pomaly predierali cez roztrúsené oblaky... K nášmu farskému kostolu prichádzali ľudia zo všetkých strán mesta... terciári sa schádzali. Objatia, uvítania, smiech... pán farár medzi nami. Nastupujeme do autobusu a dostávame požehnanie na cestu. Svätý Krištof ide s nami. Púť sa začína modlitbou sv ruženca. A  krajina sa už mihá za oblokmi autobusu... Cieľ nás našiel za hodinku a pol.
Staré Hory boli úžasné vo svojej kráse a pripravené na svojich pútnikov.
Dnes prichádzali františkánski terciári z celého Slovenska, aby tu spoločne strávili deň v modlitbe, slávení svätej omše, adorácii, zdieľaní sa a návštevou STUDNIČKY.
Tu sme osobitným spôsobom pozdravili našu Nebeskú Matku Máriu – na ktorej orodovanie u svojho Syna sa udialo veľa zázrakov. O tom svedčia i votívne tabule v areáli Studničky...
Deň – naplnený Božou Láskou, františkánskou radosťou a vďakou nášmu Otcovi za tento požehnaný čas – sa skončil. Domov sme si priniesli v našich srdciach „duchovnú  bombu milostí", ktoré budeme teraz rozsievať medzi ľudí nášho mesta... každodenná BOHOSLUŽBA v nás a cez nás pokračuje.... Naša vďaka patrí Nebeskému Otcovi... Pokoj a dobro!

Sr. Mária Mistrikova-Vasileva, bratstvo Lučenec

(Fotka sa zväčší, keď na ňu kliknete.)

 P1080035  P1080051  P1080082 P1080096
 P1080038  P1080089  P1080079  
 1  2  3 4