baner

Volebná kapitula v Českej republike


V dňoch 5. - 7. júna 2015 Lucia Spodniaková bola delegovaná Generálnym ministrom predsedať na Národnej volebnej kapitule. Taktiež br. Karol Baran OFMCap. bol poverený zastupovať Konferenciu generálnych duchovných asistentov.
Voľby sa konali v známom pútnickom mieste na Velehrade.

NVK ČR Velehrad